Pro musica nostra Sarossiensis/ Fintice

PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI 2021
Pro musica nostra Sarossiensis/ Fintice

Dátum: 20. júna 2021
Miesto: Dessewffyovská sýpka, Fintice
Adresa: Lesnícka 424/7, Fintice

Vstupenky

Nedeľa
20
Jún 2021
18:00
Pro musica nostra Sarossiensis/ Fintice

Popis podujatia

Účinkujú:

Iva Bittová spev / husle

Mucha Quartet

Juraj Tomka I. husle

Jozef Ostrolucký II.husle

Veronika Kubešováviola

Pavol Mucha violončelo

Program:

Bartók / Godár: Slovenské spevy / výber

Janáček / Godár: Moravská lidová poezie v písních / výber

Alexander Moyzes: Štyria hudci, op. 57 / výber

Béla Bartók: Štyri slovenské piesne

Eugen Suchoň: Preletel sokol z cyklu Obrázky zo Slovenska

Akákoľvek hudba má svoje korene hlboko zapustené do etnického, ľudového gruntu. Takými prototypmi hudby novej epochy sú ľudová pieseň a ľudový tanec; tej epochy, v akej chce človek vystupovať v pozícii tvorcu, autora, skladateľa. V období prelomu 19. a 20. storočia nastala v Európe alarmujúca situácia spôsobená duchovnou krízou; osvedčené systémy strácali na dychu a mali byť nahradené čímsi novým, aktuálnym, všeobecne platným. Bol to práve folklór, ktorý ľudstvo vyslobodil z tiesne. Béla Bartók a Leoš Janáček nasadili jednoznačný kurz smerom späť ku koreňom, k samotným princípom. Ich hudba magnetizovala okolie; podľahli jej aj vážení autori a profesori Alexander Moyzes a Eugen Suchoň. Vladimír Godár v kooperácii s expresívnou Ivou Bittovou posunuli udalosti ešte hlbšie k žeravému jadru hudobnosti človeka. 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikyTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture Pro musica nostra Sarossiensis/ Fintice

Na mape

Odporúčané

Top