ŠKO Žilina – Lúčnica,  Leoš Svárovský, dirigent

57. ročník Bratislavských hudobných slávností
ŠKO Žilina – Lúčnica, Leoš Svárovský, dirigent

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Sobota  24.9. o 19.30 h    Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

ŠKO Žilina – Lúčnica,

Leoš Svárovský, dirigent

 

Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský
 dirigent
Elena Matušovázbormajsterka

Juraj Filas    The Highest Cathedral  / Najvyššia katedrála
Eugen Suchoň    Malá suita s passacagliou op. 3, 1967
Mikuláš Moyzes    Missa in C maior

 

Diela nedávno zosnulého pražského skladateľa (december 2021), košického rodáka Juraja Filasa si v posledných rokoch získali široké medzinárodné uznanie (jeho veľkolepé Requiem Oratio Spei uviedli aj v newyorskej Carnegie Hall). Orchestrálna skladba The Highest Cathedral z roku 2014 je jednou z častí Symfónie Mont Blanc, ktorú ako cyklus skomponovalo päť rôznych skladateľov.

Omša C dur klasika národnej hudby Mikuláša Moyzesa pochádza z roku 1906. Pôvodný notový materiál diela sa dlhé desaťročia považoval za stratený, v lete ho po dlhšom hľadaní vypátral v archíve jedného z budapeštianskych chrámov skladateľ Vladimír Godár a vďaka iniciatíve a úsiliu edičného od- delenia Hudobného centra uzrel svetlo sveta. Dielo uvádzame v novodobej premiére pripomínajúc si tak aj 150 rokov od narodenia skladateľa.

 

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top