listky.citylife.sk

Slovenská filharmónia, cyklus SKO

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Nedeľa 23.01. 2022 16.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus SKO

                                                                              

Koncert v režime OP - Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19

 

Hommâge à Bohdan Warchal

                                                             

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento D dur „Salzburská symfónia č. 1“, KV 136
Divertimento B dur „Salzburská symfónia č. 2“, KV 137
Divertimento F dur „Salzburská symfónia č. 3“, KV 138

Ilja Zeljenka

Hudba pre Warchala
Musica slovaca, skladba pre husle a sláčikový orchester na ľudové piesne z Čičmian

Ilja Zeljenka, , jeden z najuznávanejších slovenských skladateľov 2. polovice 20. storočia, napísal Hudbu pre Warchala z vďaky za to, že spolu so svojím orchestrom predstavil publiku viaceré Zeljenkove diela. Musica Slovaca patrí poslucháčsky k autorovým najobľúbenejším dielam, snúbi sa v nej rytmická nápaditosť s folklórnymi prvkami. Salzburský rodák Wolfgang Amadeus Mozart, známy predstaviteľ viedenského klasicizmu, prispel do žánru úžitkovej hudby serenád a divertiment i tromi kompozíciami, ktoré dnes nazývame „Salzburské symfónie“. Pravdepodobne sa nimi chcel prezentovať na turné v Taliansku, čomu nasvedčuje ich trojčasťovosť a variabilné inštrumentálne obsadenie.
Po chýrnom zakladateľovi Slovenského komorného orchestra, Bohdanovi Warchalovi, vedie teleso už dve dekády huslista a dirigent Ewald Danel. Okrem pravidelných koncertov v Slovenskej filharmónii koncertuje SKO na rôznych festivaloch a turné doma i v zahraničí, realizuje dramaturgicky zaujímavé projekty a uvádza premiéry slovenských diel.

 

 

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

 

Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Odporúčané

Top