Solamente Naturali, Herzog, Mitrík - Paul Durant

Solamente Naturali, Herzog, Mitrík - Paul Durant

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Paul Charles Durant (1712-1769) patril k výrazným osobnostiam lutnovej hudby 18. storočia. Narodil sa v Prešporku a neskôr sa stal úspešným európskym lutnistom, od roku 1754 prvým dvorným lutnistom v Bayreuthe. Jeho dielo obsahuje komornú i sólovú lutnovú hudbu, ktorá na Slovensku doposiaľ nezaznela. Reminiscencia jeho osobnosti čiastočne nastala vďaka výskumu hudobného historika Ladislava Kačica, ktorý je autorom viacerých článkov o ňom a jeho diele.
Skladby Paula Duranta zaznejú v podaní slovenských lutnistov Igora Herzoga, Jakuba Mitríka a súboru pre starú hudbu Solamente Naturali v charizmatickom priestore Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici.
Interpreti: Igor Herzog, Jakub Mitrík, Solamente Naturali (SK)
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (hlavný partner festivalu) a Bratislavský samosprávny kraj.

Zmena programu vyhradená!

Viac informácií 

Na mape

Top