Technická a emisná kontrola

Technická a emisná kontrola

Dátum: TK + EK (M1,N1)
Miesto: STK BISKUPICE S.R.O., Pasienková 5/C, Bratislava

Vstupenky

Technická a emisná kontrola
TK + EK (M1,N1)
Technická a emisná kontrola
PICK UP servise

Popis podujatia

Termín
Platnosť do 31. 3. 2021.
Po zakúpení VOUCHRA je potrebná rezervácia na: 0905455405 / http://www.stkbiskupice.sk/

V CENE
Technická kontrola osobného motorového vozidla - pravidelná
Emisná kontrola osobného motorového vozidla - pravidelná

Platí pre všetky druhy pohonu a všetky emisné systémy – okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD (v prípade tejto položky sa dopláca 10 € – platba na mieste v hotovosti)

Osvedčenie + nálepka o TK a EK
Trvanie: cca 60 min.

OBMEDZENIE
Voucher je možné využiť iba v pracovných dňoch PONDELOK až PIATOK. 

Na TK a EK je potrebné so sebou priniesť požadované doklady.

Pred začatím technickej a emisnej kontroly musí prevádzkovateľ (alebo vodič) vozidla predložiť tieto doklady:

Technický preukaz vozidla, alebo osvedčenie o evidencii – časť II. (veľký technický preukaz), alebo jeho aktuálnu kópiu, resp. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, alebo výpis z karty vozidla.
Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn, alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná prestavbou vozidla v Slovenskej republike.

STK vykoná technickú a emisnú kontrolu:

Pristavené vozidlo je umyté, čisté a s povinnou výbavou.
Vozidlá určitých kategórií sú prevádzkovatelia povinní pristaviť na technickú kontrolu aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom:
- zákon MDaV SR č. 106/2018 Z.z. v platnom znení
- vykonávacie predpisy zákona – Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 a 138/2018 Z.z. v platnom znení
Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí pristaviť dezinfikované.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top