U2 revival band

Blue Note
U2 revival band

Dátum: 27. apríla. 2019
Miesto: Blue Note, J. Hašku 18, Nové Mesto n/V Nové Mesto nad Váhom

Vstupenky

Sobota
27
Apr 2019
20:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
U2 revival band

Popis podujatia

D�tum/Date:�27.4.2019 o 20:00 h.
Miesto konania/Place of event:�Blue Note, J. Ha�ku 18, Nov� Mesto nad V�hom

Kapela kladie d�raz na �o najkvalitnej�ie prevedenie skladieb tejto �rskej legendy po muzikantskej a samozrejme aj po vizu�lnej str�nke. Chce v�etk�m fan��ikom U2 pripomen�� atmosf�ru �iv�ch koncertov a sprostredkova� skladby U2 �o
najpresved�ivej�ie.

Vstupn�/Entry: 8,00 EUR�
Z�avy/Discounts: bez n�roku na z�avy/without any discounts.

Rezerv�cie: info@bluenote.sk alebo na tel.�. 0902 608 912

Na mape

Odporúčané

Top