U2 revival band

Blue Note
U2 revival band

Dátum: 27. apríla. 2019
Miesto: Blue Note, J. Hašku 18, Nové Mesto n/V Nové Mesto nad Váhom

Vstupenky

Sobota
27
Apr 2019
20:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
U2 revival band

Popis podujatia

D�tum/Date:�27.4.2019 o 20:00 h.
Miesto konania/Place of event:�Blue Note, J. Ha�ku 18, Nov� Mesto nad V�hom

Kapela kladie d�raz na �o najkvalitnej�ie prevedenie skladieb tejto �rskej legendy po muzikantskej a samozrejme aj po vizu�lnej str�nke. Chce v�etk�m fan��ikom U2 pripomen�� atmosf�ru �iv�ch koncertov a sprostredkova� skladby U2 �o
najpresved�ivej�ie.

Vstupn�/Entry: 8,00 EUR�
Z�avy/Discounts: bez n�roku na z�avy/without any discounts.

Rezerv�cie: info@bluenote.sk alebo na tel.�. 0902 608 912Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Odporúčané

Top