Voci Allegre a Trnavský komorný orchester

Štyri adventné koncerty
Voci Allegre a Trnavský komorný orchester

Dátum: 21. decembra 2019
Miesto: Kostol sv. Jakuba, Trnava

Vstupenky

Sobota
21
Dec 2019
20:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Voci Allegre a Trnavský komorný orchester

Popis podujatia

Voci Allegre (v tal. radostné hlasy) je spevácky zbor z Trnavy, ktorý vznikol v r. 2013. Jeho členovia sú speváci s bohatými zborové skúsenosti z rôznych iných telies a projektov. Zbor sa venuje prierezovému spektru repertoáru - od starej hudby cez všetky historické obdobia až po súčasných skladateľov, taktiež ľudovým piesňam a populárnej hudbe. V roku 2019 dominujú vokálno-inštrumentálne koncerty: okrem adventného koncertu uviedli spolu s Trnavským komorným orchestrom a B. Kostkom na jar omšu M. Sch. - Trnavského Missa Rosa Mystica. Zbormajstrom je Andrej Rapant.

Trnavský komorný orchester tvoria profesionálni aj amatérski muzikanti z Trnavy a okolia. Ich hlavnou doménou je, že svoju lásku k hudbe vedia skĺbiť a spoločne vytvárať zaujímavé koncerty a projekty. Takto obohacovať voľný čas a kultúrny život v Trnave i v okolí sa telesu darí už vyše 20 rokov. Pod vedením Alžbety Ševečkovej sa orchester špecializuje na interpretáciu komornej hudby. S obľubou interpretuje diela barokových majstrov a na tento účel si dal vyrobiť vlastný spinet. Ďalšou jedinečnosťou orchestra je úcta k hudbe svojho rodáka Mikuláša Schneidera-Trnavského. Tú prejavuje pravidelným uvádzaním jeho sakrálnej aj piesňovej tvorby, ktorú nahral aj na CD nosičoch.

Trnavský komorný orchester sa však nebráni ani iným žánrom či spoluprácam s rôznymi telesami, sólistami alebo umeleckými zložkami. O tom svedčí aj premierovanie diel súčasných autorov, víťazov skladateľskej súťaže ARCO. Táto súťaž je súčasťou festivalu HUDBA NA RADNICI, ktorý každoročne TKO organizuje v Trnave. Aj vďaka tomuto festivalu sa orchestru darí spolupracovať s významnými sólistami a dirigentmi, ktorí ho posúvajú na jeho ceste k profesijnému rastu a úspechu.

Trnavský detský zbor vznikol začiatkom roka 2018. Členskú základňu tvoria deti vo veku 8 - 13 rokov. V repertoári TDZ sa nachádzajú chrámové skladby, ľudové piesne a ich úpravy, ale aj skladby súčasných slovenských autorov či moderné piesne v úpravách pre zbor. Trnavský detský zbor má za sebou vlastný koncert, viacero verejných vystúpení a účinkoval aj na podujatiach mesta Trnava.

Detský Spevácky zbor F. Neriho funguje pri bazilike sv. Mikuláša.

Dirigentkou oboch detských zborov je Zuzana Bezáková.

Andrej Rapant sa narodil a pôsobí v Trnave. Od detstva sa venuje hudbe, študoval hru na gitare a od čias gymnázia sa angažoval v zborovom speve. Účinkoval vo viacerých trnavských a bratislavských telesách. Niekoľko rokov sa podieľal na rôznych domácich i medzinárodných projektoch starej hudby, viackrát ako sólista. Dirigovaniu sa venuje od r. 2003, kedy prevzal spevácky zbor Tirnavia. Spolu s priateľmi založil v r. 2013 spevácky zbor Voci Allegre, ktorý dodnes vedie. Od r. 2018 je dirigentom Robotníckeho spevokolu Bradlan. Príležitostne sa venuje aj aranžovaniu a orchestrálnemu dirigovaniu. Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top