Záverečný koncert 63. music festival Piešťany

63. music festival Piešťany
Záverečný koncert 63. music festival Piešťany

Dátum:
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Slávne operné zbory a predohry

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
Rastislav Štúr – dirigent
Ivan Gajan – klavír

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ  ZBOR 
Jozef Chabroň – zbormajster

Program:
W.A.Mozart: Únos zo Serailu, predohra k opere
W.A.Mozart: Koncert pre klavír a orchester A dur, KV 488
G.Verdi: „Zbor Židov“ z opery Nabucco
G.Verdi: „Zbor Cigánov“ z opery Trubadúr
B.Smetana: „Proč bychom se netěšili“ z opery Predaná nevesta
R.Wagner: „Freudig begrüßen“ z opery Tannhäuser
A.P.Bordin: „Polovecké tance“ z opery Knieža Igor

Na mape

Top