Detail info
Close

48. GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA

48. GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA

Dátum: 23. - 30. júna 2024
Miesto: Bratislava, Bratislava 5 - Petržalka

Vstupenky

23.-27.
Jún
2024
Pondelok
24
Jún 2024
19:00
Streda
26
Jún 2024
19:00
Štvrtok
27
Jún 2024
19:00
Nedeľa
30
Jún 2024
20:00

Popis

48. GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA / GUITAR FESTIVAL OF J. K. MERTZ

 

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam na slovenskej scéne festivalov klasickej hudby a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. 48. ročník nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a úspechy zaznamenané v posledných rokoch. Bude hostiť umelcov z 8 krajín sveta – Brazílie, Španielska, Portugalska, Talianska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Okrem gitarových recitálov zaznejú v termíne od 23. do 30. júna programy komornej hudby, gitara v kombinácii so sláčikovým kvartetom, spevom, či bandoneónom. Koncerty sa konajú v najkrajších koncertných priestoroch historického centra mesta akými sú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Dom Albrechtovcov a nový očarujúci koncertný priestor PONTON priamo na hladine Dunaja.

Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2024.

 

Okrem koncertov bude počas festivalového týždňa pripravený bohatý sprievodný program.

 

Viac informácií: www.jkmertz.com

Sledujte nás na Facebooku (www.facebook.com/mertzguitarfestival) a Instagrame (www.instagram.com/mertzguitarfestival).

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

Organizátor: Spoločnosť J. K. Mertza, sídlo: Rozvodná 11B, 83101 Bratislava,

kontakt: festival.jkmertz.info@gmail.com

Spoluorganizátor: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner podujatia.

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu.

Podujatie sa koná s podporou mesta Bratislavy, Hudobného fondu, Španielskeho veľvyslanectva v Bratislave, Brazílskeho veľvyslanectva v Bratislave, Poľského inštitútu , ZUŠ Júliusa Kowalského Bratislava, ALBRECHT FORUM a ďalších partnerov.

 

***ENGLISH***

 

Guitar festival of J. K. Mertz is one of the most important events on the Slovak classical music festival scene and one of the oldest of its kind in the world. The 48th edition builds on a long tradition and the successes recorded in recent years. It will host artists from 8 countries - Brazil, Spain, Portugal, Italy, Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia. In addition to guitar recitals, chamber music programmes, guitar in combination with string quartet, voice, flute and bandoneon will be performed from 23 to 30 June. The concerts will take place in the most beautiful concert venues of the historic city centre, such as the Hall of Mirrors of the Primate's Palace, the Klarisky (Church) Concert Hall, the Albrecht House and the charming new concert space PONTON right on the surface of the Danube.

The event is part of the Bratislava city festival Culture Summer 2024.

 

In addition to the concerts, a rich accompanying programme will be prepared during the festival week.

 

More information: www.jkmertz.com

Follow us on Facebook (www.facebook.com/mertzguitarfestival) and Instagram (www.instagram.com/mertzguitarfestival).

 

Change of programme and performers reserved!

 

Organiser: Society of J. K. Mertz, domicil: Rozvodná 11B, 83101 Bratislava, Slovakia,

contact: festival.jkmertz.info@gmail.com

Co-organiser: Bratislava Cultural and Information Centre

 

Supported using public funding by Slovak Arts Council - the main partner of the festival.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.

The event is supported by the City of Bratislava, Embassy of Spain in Slovakia, Embassy of Brazil in Slovakia, Music Fund Slovakia, SOZA Social and Cultural Fund, Polish Institute Bratislava, Július Kowalski Primary music school, ALBRECHT FORUM and other partners.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

google maps
Top