Rusínsky festival

Rusínsky festival

Dátum: 25. mája - 20. septembra 2020
Miesto: U Vás doma Online, Amfiteáter Svidník

Vstupenky

25.-31.
Máj
2020
14.-20.
Sep
2020
Rusínsky festival
14.9 - 20.9.2020: 3-dňová permanentka

Popis

Svidník amfiteáter 2016 - online

25.5. - 31.5.2020 - online* Vidieť môžete Rusínsky festival 27. – 29.05.2016

25.05. – 31.05.2020 1,99€ (cena online vstupenky od 25.05. do 31.05.2020 vrátane)

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej

úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:

V dňoch 25.05. – 31.05.2020 si môžete pozrieť viac ako 9 hodín programu z Rusínskeho festivalu 2016. Vidieť môžete všetkých účinkujúcich, ktorý vystúpili na amfiteátri v piatok, sobotu a nedeľu. Viac na program Rusínsky festival 2016.

Viac info/More informations: www.rusinskyfestival.sk

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children 
na trojdňový online program (piatok, sobota, nedeľa): bez zliav


 


Dátum a miesto konania/Date and place of event:
*14.9. - 20.9.2020, Amfiteáter Svidník*

*Cena/Price:* trojdňová permanentka
marec 6€
apríl 8€
máj 10€ (cena permanentky do 31.05.2020 vrátane)

*Popis/Description: *
Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:       
  
PIATOK 18.9. – Šarišanci so sólistami: Vladimíra Keselicová (Svidník) a Ľubomír Šimčík, Sima Martausová a ďalší,
SOBOTA 19.9. – PUĽS(PO), KRISTÍNA, Koňaboj(ČR), Hanka Servická, Ss Kalina(SP) a ďalší,
NEDEĽA 20.9. – Domáce kolektívy, Žrebovanie permanentiek, Kollárovci a ďalší.

*Viac info/More informations:*

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and ticketsforchildren -
na trojdňový program (piatok, sobota, nedeľa) majú voľný vstup:
- deti do 120 cm,
- ŤZP – S držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
- držitelia preukazu zlatej alebo diamantovej Janského plakety.

*Zmena programu vyhradená.*Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top