Rusínsky festival 2018

Rusínsky festival 2018

Dátum: 20. mája. 2019
Miesto: Amfiteáter Svidník

Vstupenky

20.-26.
Máj
2019
Rusínsky festival
20.5. - 26.5.2019: 3-dňová permanentka

Popis

Dátum a miesto konania/Date and place of event:
25.5. - 27.5.2018, Amfiteáter Svidník

Cena/Price: 3-dňová permanentka
01.03. - 31.03.2018: 4€
01.04. - 30.04.2018: 7€
01.05. – 31.05.2018: 10€
 

Popis/Description:

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia
hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a
úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. 

Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností
a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich
unikátnych tradícií a kultúry. 

V programe vystúpia:
piatok 25.5. - No Name a ďalší,
sobota 26.5. – Kristína a ďalší,
nedeľa 27.5. – Vašo Patejdl a ďalší.

Novinkou podujatia je žrebovateľná permanentka a výhercovia budú známi 27.05.2018 o 18:00 hod. na amfiteátri vo Svidníku.

 

Viac info/More informations: www.rusinskyfestival.sk
                                                    Program festivalu 

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: Bez zľavy. 


*Zmena programu vyhradená.*

Na mape

Top