SLOVENSKO 2014 ADVENT

SLOVENSKO 2014 ADVENT

Dátum: 28. marca. 2019
Miesto: Blue Note, J. Hašku 18, Nové Mesto n/V Nové Mesto nad Váhom

Vstupenky

Štvrtok
28
Mar 2019
20:00

Popis

SLOVENSKO 2014 ADVENT

Slovensko 2014 Advent je unikátny projekt Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom.

Od 1. do 19. decembra prinesie 15 adventných koncertov do 15 slovenských miest.

V jedinečných historických priestoroch sa Vám predstaví 15 špičkových slovenských umelcov spolu s desiatkami zaujímavých hostí a rešpektovaných osobností zo sveta kultúry, športu a vzdelávania.

Každý prenos bude venovaný jednej z pätnástich neziskových organizácií, ktorej bude odovzdaný výťažok z výnosov zo vstupného.


Pokyny organizátora:
Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali stanovený začiatok koncertu o 19:30 a prichádzali na miesto konania v dostatočnom predstihu. Po začiatku priameho prenosu nebude možný vstup do sály.

Sedenie je voľné a produkcia má právo divákov pred začiatkom priameho prenosu presadiť na iné miesto.

Zakúpením vstupenky dáva jej držiteľ organizátorovi alebo tretej osobe bez akýchkoľvek nárokov súhlas na zhotovenie a použitie akejkoľvek formy záznamu podujatia.

Dovoľujeme si tiež upozorniť návštevníkov, že miesta konania koncertov nemajú uspôsobený bezbariérový prístup pre imobilné osoby.

Zľavy: žiadne

Na mape

Top