Slovenská filharmónia, cyklus C

Slovenská filharmónia, cyklus C

Dátum: 7. februára. 2019
Miesto: Koncertná sieň SF Bratislava

Vstupenky

Popis

Dátum: Štvrtok 10.01.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 €

Beethoven, Franck

Slovenská filharmónia
Stefan Vladar, dirigent / klavír

Ludwig van Beethoven     Koncert pre klavír a orchester č. 5 Es dur, op. 73
César Franck      Symfónia d mol

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


Dátum: Štvrtok 07.02.2019 19.00 h
Miesto: Koncertná sieň SF, Bratislava
Cena vstupenky: 13 €

Smetana, Danzi, Mendelssohn Bartholdy

Slovenská filharmónia
Jakub Klecker, dirigent
Cyril Šikula, flauta
Jozef Eliáš, klarinet

Bedřich Smetana     Hubička, predohra k opere
Franz Danzi      Concertante pre flautu, klarinet a orchester B dur, op. 41
Felix Mendelssohn Bartholdy      Symfónia č. 3 a mol, op. 56 Škótska

Národne orientovanou operou Hubička si Smetana chcel opäť získať pražské publikum po tom, ako ho odradil „modernistickými“ titulmi. Predohra, škovránčia pieseň Barči a uspávanka Vendulky sa stali ihneď hitmi. Nemecký violončelista a skladateľ s talianskymi koreňmi Franz Danzi bol vo svojej dobe uctievanou hudobníckou osobnosťou. Jeho umenie ocenil aj Mozart. Danzi bol hudobníckym tútorom Carla Mariu von Webera. Napriek tomu, že hral na violončele, dnes sú známe predovšetkým jeho skladby pre dychové nástroje; dychové kvintetá, štyri flautové koncerty a Concertante pre flautu, klarinet a orchester. Felix Mendelssohn Bartholdy bol všestrannou osobnosťou; okrem toho, že hojne komponoval, venoval sa manažovaniu hudobnej produkcie a veľmi často cestoval. Svoje potulky svetom neraz využil vo svojich skladbách – akýchsi reminiscenciách na chvíle prežité v zahraničí. Veľmi silne na neho v tomto smere zapôsobil pobyt v Škótsku; ten spracoval v predohre
Hebridy a v elegickej 3. symfónii.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.

Na mape

Top