Slovenská filharmónia, cyklus HM

Slovenská filharmónia, cyklus HM

Dátum: 26. februára - 19. marca 2019
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava

Vstupenky

Popis

 

Dátum: Utorok 26.02.2019 19.00 h
Miesto: Malá sála SF, Bratislava

Cena vstupenky: 8 

Debussy, Poulenc, Águila, Saint-Saëns, Peterson

Simona Pingitzer, flauta
Jozef Eliáš, klarinet
Jakub Uhlík, klavír

Claude Debussy       Faunovo popoludnie pre flautu, klarinet a klavír
Francis Poulenc        Sonáta pre flautu a klavír, op. 164
Claude Debussy       Odblesky na vode
                                    Zlaté rybky (z klavírneho cyklu Obrazy)
Miguel del Aguila       Seducción (Zvádzanie) pre flautu, klarinet a klavír
Camille Saint-Saëns       Tarantela, op. 6 pre flautu, klarinet a klavír
Russell Peterson      Tribute Trio

Hra so zvukom patrí k najcharakteristickejším črtám hudby Clauda Debussyho. Sonoristické dispozície jeho diel často vedú k re-interpretácii v podobe rôznych úprav a aranžmánov.
Ako typický Francúz maj aj Francis Poulenc vyvinutý zmysel pre farebnosť, vo väčšine jeho diel však predsa len prevláda klasický linearizmus a ostrá kontúra. Flautová sonáta je v tomto
smere dielom reprezentatívnym. Americký skladateľ uruguajského pôvodu Miguel del Aguila bol za svoju inšpiratívnu tvorbu trikrát nominovaný na prestížnu cenu Grammy. U nás je
neznámym pojmom, v USA a v Európe je však často hrávaným autorom. Azda nás jeho Zvádzanie zvedie k zvýšenej pozornosti voči jeho pestrej tvorbe. Ak zvádzanie, potom aj Camille Saint-Saëns – pragmatik, virtuóz, autor obdarený imagináciou a skladateľskou technikou sa rád nechal zvádzať k efektným titulom s etnickým podtónom. Tarantela je jedným z príkladov. Americký saxofonista, fagotista a skladateľ Russell Peterson sa permanentne pohybuje na rozhraní klasiky a opojného džezu a za svoje vystúpenia žne veľké úspechy zo strany vďačného publika, ale aj zo strany členov rôznych porôt na skladateľských
a interpretačných súťažiach.

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Zľavy: 40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu.


 

Utorok 12.03. 2019 o 19.00h, Malá sála SF, cyklus HM

Cena vstupenky: 8 €

Beethoven, Miaskovskij, Debussy, Chopin

Alexander Kovalev, violončelo
Nikita Volov, klavír

Ludwig van Beethoven Sonáta pre violončelo a klavír D dur, op. 102, č. 2
Nikolaj Miaskovskij Sonáta pre violončelo a klavír č. 1 D dur, op. 12
Claude Debussy Sonáta pre violončelo a klavír d mol

Daniil Danilenko, klavír

Fryderyk Chopin Balada č. 1 g mol, op. 23
Nokturno F dur, op. 15. č. 1
Sonáta č. 2 b mol, op. 35

Hoci svoj stodruhý opus písal Ludwig van Beethoven v ťaživom období, kedy ho sužoval zhoršujúci sa zdravotný stav, výsledný efekt je fascinujúci. Dve violončelové sonáty predstavujú dva rôzne pohľady na sonátový princíp a na sonátu ako cyklický útvar. Vo finále druhej z nich sa Beethoven opäť nechal uniesť kúzlom fúgy. Najvýznamnejším príspevkom Nikolaja Miaskovského do žánru komornej hudby je jeho trinásť sláčikových kvartet. Prvú spomedzi svojich dvoch violončelových sonát z roku 1911 zrevidol s odstupom takmer štvrťstoročia. Jej výrazové rozpätie siaha od lyriky až rachmaninovovskej proveniencie k vášnivému allegru. Na vrchole kariéry sa rebelant Claude Debussy rozhodol pokoriť pred klasickou sonátou. Mal v úmysle napísať šesť skladieb tohto druhu pre rôzne nástroje; stihol však skomponovať len tri z nich a Sonáta pre violončelo a klavír je prvou v poradí. Claude Debussy mohol pri svojej reforme nadviazať aj na Fryderyka Chopina a jeho rozvinutúharmóniu, akou sa prezentuje aj v dramatickej Balade g mol, v sérii opojných Noktúrn, či vo vášnivej Sonáte b mol so známym smútočným pochodom v pozícii pomalej časti.


Utorok 19.03. 2019 o 19.00h, Malá sála SF, cyklus HM

Cena vstupenky: 8 €

Bach, Britten

Ophélie Gaillard, violončelo sólo

Johann Sebastian Bach Suita pre violončelo č. 1 G dur, BWV 1007
Benjamin Britten Téma Sacher pre violončelo sólo
Johann Sebastian Bach Suita pre violončelo č. 3 c mol, BWV 1009
Benjamin Britten Suita pre violončelo sólo č. 3, op. 87

Violončelo je nástrojom, ktorý má svojím frekvenčným spektrom a farbou tónu veľmi blízko k ľudskému hlasu v jeho prirodzenej polohe. Aj preto sú skladby pre sólové violončelo doslova magnetizujúce a nabádajú k hlbšej reflexii. Suity Johanna Sebastiana Bacha sú nielen dokonalými kompozíciami, ale sú aj vhodným interpretačným, poslucháčskym, ale takisto terapeutickým materiálom. Ocenil ich aj Benjamin Britten a v ich duchu poskytol dejinám svoju víziu sveta sólového violončela. Téma Sacher je jedným z posledných Brittenových opusov a je venovaná známemu švajčiarskemu dirigentovi Paulovi Sacherovi k jeho sedemdesiatym narodeninám. Ústredná myšlienka skladby je vtipným kryptogramom jeho priezviska.

  

Na mape

Top