Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Slovenská filharmónia, cyklus SKO

Dátum: 15. marca 2020
Miesto: Malá sála Slovenská filharmónia Bratislava

Vstupenky

Popis

Dátum: Nedeľa 9.2.2020 16.00 h

Miesto: Koncertná sieň SF

Cena vstupenky: 10 €

Beethoven, Didi, Martinů

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Jozef Podhoranský violončelo

Ludwig van Beethoven     Sláčikové kvarteto č. 16 F dur, op. 135
Vojtech Didi      Tvoje oči sa dívajú na kvety pre vilončelo a sláčikový orchester (premiéra)
Bohuslav Martinů     Sexteto pre sláčikový orchester, H. 224a

V sérii posledných sláčikových kvartet posúva Ludwig van Beethoven hranice možností ľudskej percepcie do nedozerných výšok. Celkom sa vymanil z doby a jej kritérií a pohyboval sa v oblastiach, kde dejiny prestávajú byť v platnosti. Slovenský autor Vojtech Didi je flexibilným typom skladateľa, ktorý dokáže pohotovo reagovať na podnety od hudobníkov. Jeho hudba je silne motivovaná ľudovým prvkom; ten je však implantovaný do svojráznych poetických a štrukturálnych kontextov. Bohuslav Martinů takisto rešpektoval potreby hudobnej produkcie a dotoval ju brilantnými titulmi. Skvelá kompozičná technika je v každom z nich spätá so špecifickým emočným vyžarovaním. Jozef Podhoranský je popredným slovenským violončelistom. Absolvent Konzervatória P. I. Čajkovského v Moskve je držiteľom Ceny Frica Kafendu (1988). Od roku 1978 pôsobí ako pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave a od roku 2002 aj ako pedagóg Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.


Dátum: Nedeľa 15.3.2020 16.00 h

Miesto: Malá sála SF, cyklus SKO

Cena vstupenky: 10 €

Villa-Lobos Barber Gershwin Bernstein Piazzolla

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci, husle

Heitor Villa-Lobos      Bachianas Brasileiras (výber)
Samuel Barber      Adagio pre sláčiky, op. 11
George Gershwin      Uspávanka pre sláčikový orchester
Leonard Bernstein       Valčík z Divertimenta pre orchester
Ástor Piazzolla       Štvoro ročných období v Buenos Aires (upr. Leonid Desiatnikov)


40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu

Pre imobilných návštevníkov na vozíčku sú vyhradené miesta na prízemí A Koncertnej siene SF vľavo vedľa miesta 1 radov XIX, XXI.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top