Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti AS Trenčí, a.s.

Odoslaním objednávky zákazník v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje svoj súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa, dátum narodenia

a. prevádzkovateľovi - obchodnej spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom , Karadžičova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 850 698:
1. na účel registrácie a nákupu na portáli www.ticketportal.sk
2. na účel marketingu, spočívajúci predovšetkým v marketingovom prieskume, zasielaní newsletterov, ponukových e-mailov, SMS správ a informácií o marketingových akciách
3. na poskytnutie týchto osobných údajov prevádzkovateľovi obchodnej spoločnosti AS TRENČÍN, a.s., so sídlom Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, IČO: 36 329 509.

b. prevádzkovateľovi - obchodnej spoločnosti AS TRENČÍN, a.s. so sídlom Mládežnícka 2313, 911 01 Trenčín, IČO: 36 329 509, na účel marketingu, spočívajúci predovšetkým v zasielaní newsletterov, ponukových e-mailov, SMS správ a informácií o marketingových akciách.

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa písm. a) a podľa písm. b) udeľuje zákazník na obdobie 50 rokov.

Zákazník prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne. Zákazník si je vedomý toho, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať, pričom súhlas udelený podľa písm. a) môže odvolať na e-mailovej adrese prevádzkovateľa Ticketportal SK, s.r.o. ............................................. a súhlas podľa písm. b) na e-mailovej adrese prevádzkovateľa AS TRENČÍN, a.s. newsletter@astrencin.sk.

; Top