Informácie k aktuálnej situácii týkajúcej sa organizovania kultúrnych a športových podujatí

Vážení zákazníci,
na základe Verejnej vyhlášky, ktorú vydal ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY dňa 9.3.2020,  si Vás dovoľujeme informovať k aktuálnej situácii týkajúcej sa organizovania kultúrnych a športových podujatí:

1.Ak podujatie, na ktoré ste si kúpili vstupenky, je alebo bude z akéhokoľvek dôvodu zrušené (napr. všeobecným zákazom verejných podujatí zo strany príslušných orgánov verejnej správy, alebo z dôvodov na strane organizátora alebo interpreta), budeme Vás v súlade s obchodnými podmienkami a pokynmi organizátora podujatia o tejto skutočnosti, ako aj o prípadných možnostiach a náhradných termínoch informovať:
elektronickou poštou (ak máme pre tieto účely k dispozícií Vašu e-mailovú adresu) alebo  prostredníctvom našej webovej stránky v časti "Zmeny a zrušenia".

2. Ak podujatie, na ktoré ste si zakúpili vstupenky, nebolo k dnešnému dňu zrušené vstupenky zostávajú i naďalej v platnosti a nevzniká dôvod na ich vrátenie.

Aktuálne informácie o týchto podujatiach nájdete na našej webovej stránke v sekcii ZMENY A ZRUŠENIA.

Zoznam zrušených podujatí

Zoznam zmenených podujatí


Aktuálne informácie a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s vývojom a výskytom ochorenia COVID 19

Dôležitý oznam! Informácie o aktuálnej prevádzke na predajných miestach Ticketportal

Vážení klienti, vzhľadom na prijaté opatrenia, ktoré majú obmedziť šírenie COVID 19, vláda nariadila zatvorenie či obmedzenie prevádzok. Nariadenie sa týka aj našich predajných miest a z dôvodu nariadenej karantény nebude možné vybavovať Vaše požiadavky osobne v termíne od 16.3.2020 po dobu minimálne 14 dní. O opätovnom dátume otvorenia predajných miest Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Dovtedy budeme Vaše požiadavky vybavovať prostredníctvom elektronickej komunikácie, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali na help@ticketportal.sk  v prevádzkových hodinách: pondelok -piatok od 9:00 hod do 21:00 hod.

Top