Detail info
Close

A kellékes

A kellékes

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Podľa divadelnej hry Eberharda Streula Maďarský text: Parti Nagy Lajos

REKVIZITÁR


Účinkujúci:

REKVIZITÁR : András Kern
Scéna: Iványi Árpád
Dramaturgia: Zsuzsa Radnóti
Surový preklad: Péter Deres
Režisérov kolega : Ilona Putnoki
Produkčný asistent : Katalin Fenyvesi


Réžia: Eldad Ilan
Producent: Tibor Orlai

Po rekvizitárskej revue Eberharda Streula napísal Lajos Parti Nagy maďarskú hru o veľkom momente divadelného rekvizitára , o jeho večeri v divadle. Po predstavení József Bieder balí rekvizity na prázdnom javisku. Keď sa pozrie hore, ocitne sa tvárou v tvár s publikom, ešte k tomu s plným domom. Najprv je vystrašený , nevie ako má reagovať na túto nezvyčajnú až sur reálnu situáciu, no nakoniec sa prekoná . Tento bývalý asistent herca , večný človek pracujúci v pozadí , začne rozprávať o svojom živote, ktorým je divadlo, a o divadle, ktoré je jeho životom. Možno nie svoje prvé, ale s najväčšou pravdepodobnosťou posledné “vystúpenie”, mobilizujúci všetky svoje schopnosti , skúsenosti a fantáziu , očarí a pobaví všetkých , ktorých vidí v hľadisku. Všetky súkrom
čísla, všetky inscenácie sú samozrejme o ňom , plač , smiech, celý večer je o ňom v podaní Andrása Kerna , réžia : Ilan Eldan scénograf filmov Šesť týždňov a Šesť tancov a život ako taký.

 


A RENDEZVÉNY LEÍRÁSA
magyar nyelv
ű szinházi előadás

 
 

Eberhard Streul darabja nyomán
Magyar szöveg: Parti Nagy Lajos

A KELLÉKES

Szereplő:
A KELLÉKES: Kern András

Látvány: Iványi Árpád
Dramaturg: Radnóti Zsuzsa
Nyersfordítás: Deres Péter
Mozgás: Király Attila

A rendező munkatársa: Putnoki Ilona
Produkciós asszisztens: Fenyvesi Katalin


Rendező: Ilan Eldad
Producer: Orlai Tibor


Eberhard Streul kellékes-revüje nyomán Parti Nagy Lajos írt magyar darabot egy színházi kellékes nagy pillanatából, színházi estéjéből. Bieder József előadás után teszi a dolgát, pakol az üres színpadon, s fölnézve
közönséggel, méghozzá telt házzal találja magát szembe. Először megriad, nem tudja, hogy oldja meg ezt a szokatlan, már-már szürreális helyzetet, végül megdicsőül. E hajdani segédszínész, ez az örök háttérember mesélni kezd az életéről, ami a színház, s a színházról, ami az élete. Tán nem az első, de alighanem utolsó „fellépésén" minden képességét, tapasztalatát és képzeletét mozgósítva elvarázsolja, elszórakoztatja mindazokat, akiket a nézőtéren lát. Az összes magánszám, az összes produkció természetesen róla szól, róla a sírás, a nevetés, róla szól az egész este, Kern András előadásában, Ilan Eldad -- a Hat hét hat tánc és Az élet, mint olyan színpadra állítója -- rendezésében. 
A Vígszínház és az Orlai Produkciós Iroda közös előadása


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top