Detail info
Close

Building Bridges

Festival Konvergencie 2022
Building Bridges

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

 Nedeľa / 18. 9. 2022 / Slovenský rozhlas / 19:30
Building Bridges

19:30 / Building Bridges
Steinar RAKNES (NO), kontrabas
Jozef LUPTÁK, violončelo
Boris LENKO, akordeón
Branislav DUGOVIČ, klarinet
Julia ROSHKO (UA), husle (ako hosť)

20:30 / Folk Songs
Tore BRUNBORG (NO), saxofón
Steinar RAKNES (NO), kontrabas


Po hudobnom dvojportréte romantikov Jána Levoslava Bellu a Edvarda Hagerupa Griega bude slovensko-nórsky večer na Konvergenciách pokračovať multižánrovým a jazzovým koncertom. Steinar Raknes, kontrabasový virtuóz, prijal pozvanie Konvergencií v prvom roku projektu BUILDING BRIDGES, ktorého cieľom je spájať umelcov, spoločne tvoriť a prinášať publiku hudbu, ktorá nepozná hranice. Raknes je hudobník, skladateľ a spevák so širokým žánrovým a štýlovým záberom, siahajúcim od aktuálneho účinkovania v oceňovanom triu Torda Gustavsena až po vlastnú tvorbu. Charizmatický hudobník, ktorý stál na pódiu s Chickom Coreom a Michalom Breckerom, má na konte aj originálne projekty so sámskymi speváčkami, Ingou Juuso a Sarou Marielle Gaup. Spoločne s Jozefom Luptákom, Borisom Lenkom a Braňom Dugovičom vytvorili v júni tohto roka v Banskej Bystrici originálny program zložený z nových aranžmánov slovenských, ukrajinských, rómskych a židovských melódií, ktorý spolu s hosťami predstavia v bratislavskej premiére na festivale Konvergencie. Záver večera bude patriť duu elitných škandinávskych jazzmanov, saxofonistovi Toremu Brunborgovi a kontrabasistovi Steinarovi Raknesovi, ktorí zahrajú repertoár z úspešných albumov Folk Songs a Backcountry. Tore Brunborg patrí medzi najvýznamnejších nórskych saxofonistov svojej generácie. Je niekoľkonásobným držiteľom cien Spellemannprisen, označovaných aj ako „škandinávske Grammy“. Spolupracoval s množstvom osobností medzinárodnej jazzovej scény, medzi inými s Jonom Balkem, Billym Cobhamom, Manu Katchém alebo Tordom Gustavsenom.

//
Trvanie koncertu: 60 + 60 minút, s prestávkou
//
Nórsko-slovenský večer začína už o 18:00 koncertom Bella/Grieg, na ktorý je vstup voľný.

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Serenáda pre violončelo a klavír (1879)
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň Pri Prešporku na Dunaji (1866/1879)
Pieseň bez slov pre husle a klavír (1874)
Elégia pre husle, violončelo a klavír (c1870)

Julia ROSHKO (UA), husle
Jozef LUPTÁK, violončelo
Peter PAŽICKÝ, klavír

Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907)
Husľová sonáta č. 3 c mol, op. 45 (1887)

Daniel RUMLER, husle
Alena HUČKOVÁ, klavír

Najvýraznejší predstaviteľ hudobného romantizmu na našom území Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) a Nór Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907) boli súčasníkmi. No kým dielo nórskeho skladateľa sa aj vďaka domácej podpore stalo jedným z pilierov kreujúcej sa národnej kultúry a Grieg sa presadil i v zahraničí ako rešpektovaný reprezentant škandinávskej hudby, Bella nenachádzal pre svoj talent dostatok priestoru a Slovensko na dlhé roky opustil. Vrátil sa až po vzniku Československej republiky a na docenenie stále čaká. Spoznať komornú tvorbu dvojice romantikov umožní úvodný koncert nórsko-slovenského večera na Konvergenciách.

//
Koncert je súčasťou projektu slovensko-nórskeho Building Bridges, ktorý Konvergencie v spolupráci s partnermi z Nórska a podporou Grantov EHP realizujú v rokoch 2022-2023.
//
Projekt Building Music Bridges / Hudobné mosty – vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 166 740 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 423 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvíjanie interkultúrneho dialógu a prostredníctvom aktivít spojených s hudobným umením komunikácia tém tolerancie voči menšinám, rodovej rovnosti, odmietania antisemitizmu a nenávistných prejavov v spoločnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

//

 

Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/Festival-Konvergencie-2022
Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Vstup na všetky podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.


Sunday / 18. 9. 2022 / Slovak Radio / 19:30
Building Bridges 

19:30 / Building Bridges
Steinar RAKNES (NO), double bass
Jozef LUPTÁK, cello
Boris LENKO, accordeon
Branislav DUGOVIČ, clarinet
Julia ROSHKO (UA), violin (guest)

21:00 / Folk Songs
Tore BRUNBORG (NO), saxophone
Steinar RAKNES (NO), double bass

 

Following the musical double portrait of the romantics Ján Levoslav Bella and Edvard Hagerup Grieg, the Slovak-Norse evening at Convergences will continue with a multi-genre and jazz concert. Steinar Raknes, double bass virtuoso, has accepted an invitation from Convergences in the first year of the project BUILDING BRIDGES, whose aim is to connect artists, and together to create and bring to the public music that knows no borders. Raknes is a musician, composer and singer with a wide range of genres and styles, ranging from actual performance in the highly-regarded Tord Gustavsen Trio to his own composition. The charismatic musician, who has been on stage with Chick Corea and Michael Brecker, also has to his credit original projects with the Sámi singers Inga Juuso and Sara Marielle Gaup. Together with Jozef Lupták, Boris Lenko and Braňo Dugovič, in Banská Bystrica in June of this year he created an original programme comprising new arrangements of Slovak, Ukrainian, Roma and Jewish melodies, which together with a guest artist they will perform in its Bratislava premiere at Convergences Festival. The evening will be rounded off by a duo of elite Scandinavian jazzmen, the saxophonist Tore Brunborg and the double bassist Steinar Raknes, who play a repertoire from the successful albums Folk Songs and Backcountry. Tore Brunborg is one of the most prominent Norse saxophonists of his generation. He has several times been a holder of the Spellemannprisen, also known as the “Scandinavian Grammy”. He has collaborated with numerous leading figures of the international jazz scene, including Jon Balke, Billy Cobham, Manu Katché and Tord Gustavsen.

 

Concert duration: 60 + 60 minutes with intermission

 

Get the Festival Pass: https://www.ticketportal.sk/event/Festival-Konvergencie-2022
Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

 

For any update about programme or covid-related regulations please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top