Detail info
Close

Cikker, Beethoven

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Cikker, Beethoven

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Štvrtok 23.03.2023 o 19.00 h, Koncertná sieň SF, cyklus A


Cikker, Beethoven

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
DANIEL RAISKIN dirigent / JOZEF CHABROŇ
zbormajster / EVA HORNYÁKOVÁ soprán /
ALENA KROPÁČKOVÁ mezzosoprán / ONDREJ ŠALING tenor /
TOMÁŠ ŠELC bas / ŠTEFAN BUČKO recitátor

 

Ján Cikker Óda na radosť, oratórium na slová M. Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
Ludwig van Beethoven Symfónia č. 9 d mol, op. 125


Poprední slovenskí umelci – Ján Cikker a Milan Rúfus – boli blízkymi priateľmi a tiež susedmi vo Fialkovom údolí v Bratislave. Po prečítaní Rúfusovho básnického diela Óda na radosť začal Cikker rozmýšľať o vytvorení rovnomenného oratória. Ďalším iniciačným momentom bola objednávka od vtedajšieho umeleckého riaditeľa lipského Gewandhausorchestra, Kurta Masura, aby Cikker skomponoval slávnostné oratórium pri príležitosti 200. výročia slávneho telesa. S pojmom „Óda na radosť“ je neodmysliteľne spätá aj osobnosť Ludwiga van Beethovena. Jeho zhudobnenie Schillerovho básnického textu je majestátnym vyvrcholením Beethovenovej poslednej symfónie – jedného z najveľkolepejších diel klasickej hudby vôbec. Herec činohry SND s nezameniteľným hlasom, Štefan Bučko, pravidelne participuje aj na produkciách SF. Sólisti Eva Hornyáková, Alena Kropáčková a Ondrej Šaling patria k úspešným slovenským spevákom, ktorí pravidelne hosťujú aj na zahraničných pódiách.

 

40% zľava zo vstupenky platí pre dôchodcov, študentov a ŤZP po predložení príslušného preukazu na predajných miestach siete Ticketportal


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top