Detail info
Close

Hosť v RND - Slovenskí rebeli - PRESPANKA

Radošinské naivné divadlo
Hosť v RND - Slovenskí rebeli - PRESPANKA

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Slovenskí Rebeli - PRESPANKA

Ani v dnešných časoch, o ktorých radi hovoríme, že sú moderné a tolerantnejšie, nežijeme bez predsudkov. Avšak byť prespankou v tradíciách našich predkov, znamenalo byť na totálnom okraji spoločnosti. Určené miesto v kostole, nemožnosť začlenenia sa do žiadnych skupín a podobne. Pričom otec dieťaťa neniesol takmer žiadny a keď, aj tak len minimálny podiel. Ako silná musela byť žena, ktorá to ustála? Aké bolo dieťa z takto vzniknutého pomeru. Bolo nešťastné? Bolo iné? Prinášal život prespanky aj iné ako spoločnosťou vopred definované situácie? Kde nachádzala prespanka útechu? Ako sa k nej stavala cirkev, ktorá by vraj mala mať otvorenú náruč? Takéto otázky si budeme klásť v novom diele Rebelov. Už diela Tajná láska-Titkos szerelem, Bosorka, aj Milenka sa snažili postupne odromatnizovávať folklór. PRESPANKA by mala uzavrieť a zavŕšiť našu snahu. Budeme v ostrom kontraste poukazovať na život prespanky a “správnej” dievky. Pričom len jedna z nich bude mať dopriate prežiť šťastné okamihy s vyvoleným. So skutočnou láskou svojho srdca.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture Hosť v RND - Slovenskí rebeli - PRESPANKA
picture Hosť v RND - Slovenskí rebeli - PRESPANKA
picture Hosť v RND - Slovenskí rebeli - PRESPANKA

Odporúčané

Top