Detail info
Close

Hudba mnohých chutí

KONVERGENCIE 2023
Hudba mnohých chutí

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Hudba mnohých chutí
22/9/2023 / piatok / Galéria mesta Bratislavy, nádvorie Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11 / Emil / 12:30

Po vlaňajšom úspechu vám festival Konvergencie opäť prinesie netradičný gastronomicko-hudobný zážitok: ľahké obedové menu, tentokrát s hudbou v interpretácii huslistu Jána Kružliaka a cimbalistu Ľubomíra Gašpara, ktorí spájajú viacero hudobných svetov. Dvojica hudobníkov vychádza z klasických diel inšpirovaných ľudovou a etnickou hudbou, ktoré prostredníctvom improvizácie rozvíjajú do vlastného hudobného jazyka. Menu s hudbou servírujeme v priestoroch kaviarne Emil, pomenovanej po barónovi Mirbachovi. Ten mestu venoval svoj palác, aby v ňom zriadilo galériu. Kaviareň Emil teda nájdete na nádvorí Galérie Mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci. Odporúčame poponáhľať sa, kapacita priestoru je obmedzená. Príjemné počúvanie a dobrú chuť!


Ján KRUŽLIAK – husle
Ľubomír GAŠPAR – cimbal

Trvanie koncertu: 45 minút (bez prestávky)
Vstupenky: 15 EUR
//

Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 

EN
Music of many flavours
22/9/2023 / Friday / Bratislava City Gallery, Mirbach Palace courtyard, Františkánske námestie 11 / Emil / 12:30 p.m.

After last year's success, the Konvergencie festival will once again bring you an untraditional lunchtime gastronomic-musical experience: a light lunch menu with music performed by violinist Ján Kružliak and dulcimer player Ľubomír Gašpar, who connect multiple musical worlds. The duo of musicians is based on classical pieces inspired by folk and ethnic music, which they develop into their own musical language through improvisation. The menu with music will be served in the café Emil, named after Baron Mirbach. He donated his palace to the city to set up a gallery in it. Café Emil is located in the courtyard of the Bratislava City Gallery. We recommend you to hurry, as capacity is limited. Enjoy listening, and bon appetit!

Ján KRUŽLIAK – violin
Ľubomír GAŠPAR – dulcimer

Concert duration: 45 minutes

Tickets: 15 EUR


Get the Festival Pass: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

For any update about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top