Detail info
Close

Iva Bittová: Čo mi otec spieval

Viva Musica! festival 2023
Iva Bittová: Čo mi otec spieval

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

29. 7. 2023, 19:00, Letná čitáreň u Červeného raka

Iva Bittová: Čo mi otec spieval

Iva Bittová (spev & husle), Anil Eraslan (violončelo)

Iva Bittová je umelkyňa, ktorej talent, aura a charizma presahujú akýkoľvek konvenčný opis. Neznesú bežné umelecké škatuľky a uchvátia vždy nanovo svojou autentickosťou. Už desiatky rokov vo svojej tvorbe – zakaždým úplne netradične a neopakovateľne, ale vždy umelecky presvedčivo – ukazuje, s akou ľahkosťou sa dotýka hraníc mnohých hudobných žánrov ako jazz, folklór či klasická hudba. A hoci je jej spôsob tvorby a interpretácie takmer neuchopiteľný, to, čo do neho Iva Bittová vnáša, je vždy bytostne ľudské, zrozumiteľné a pravdivé. Na festivale Viva Musica! Iva Bittová účinkovala dvakrát – prvýkrát v kantáte Vladimíra Godára Mater so súborom pre starú hudbu Solamente naturali (2012, Stará tržnica) a o päť rokov neskôr so sláčikovým kvartetom Mucha Quartet, s ktorým uviedla Slovenské spevy (2017, Veľký evanjelický kostol). Tentokrát sa predstaví s violončelistom, skladateľom a improvizátorom Anilom Eraslanom, s ktorým predstaví svoj nový hudobný projekt Čo mi otec spieval (What my father sang to me) nesúci jej jedinečný umelecký rukopis a zároveň pripomínajúci minulosť, zabudnuté svety našich rodičov a starých rodičov či vplyvy národnostne bohatého kultúrneho prostredia Strednej Európy. Cestou k pochopeniu týchto svetov môže byť jeden z najjednoduchších hudobno-vyjadrovacích prostriedkov – ľudová pieseň a jej takmer nekonečná možnosť interpretácie. Ako Iva Bittová o ľudových melódiách sama hovorí: „Melódie nám pripomínajú, aby sme zostali v spojení s naším detstvom, rodičmi, tradíciami, vášňami a emóciami; naučili sa, ako povzbudiť a utíšiť temné chvíle v našich životoch a ako premieňať každý malý záchvev inšpirácie na umenie.“

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Zľavy:
Upozorňujeme návštevníkov, že priestor Letnej čitárne u Červeného raka neumožňuje bezbariérový prístup!
-20% pre seniorov nad 65 r., osoby so ZŤP, študentov a učiteľov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC a Euro<26. Nárok na zľavnené vstupné bude overený na základe predloženia príslušného dokladu pri vstupe na podujatie.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top