Detail info
Close

KAROL SAMUELČÍK

47.Gitarový festival J.K.Mertza / Guitar Festival
KAROL SAMUELČÍK

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

 

 (English description below)

 

Účinkujúci:

KAROL SAMUELČÍK – Slovensko

 

Nevšedný program slovenského virtuóza Karola Samuelčíka predstaví pôvodnú slovenskú tvorbu posledného desaťročia. Diela, ktoré vznikali v spolupráci s interpretom a premiérovo zazneli v minulom roku, umožnia spoznať, ako vnímajú traja súčasní skladatelia klasickú gitaru. Tri rozličné hudobné svety - v Austrálii žijúceho Mariána Budoša, Jevgenija Iršaia pôvodom z Petrohradu a slovenského skladateľa a gitaristu Jána Králika - pre sólovú gitaru v pôsobivej akustike Klarisiek.

 

VSTUPENKY:

 

Základné vstupné: 10€

Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov: 6€ / ZŤP 1€

 

TYP ZĽAVY SA VYBERÁ AŽ PO VLOŽENÍ VSTUPENIEK DO KOŠÍKA!

 

Vstupenky sú dostupné v predpredaji vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu. Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

 

Viac informácií nájdete na našej webstránke https://www.jkmertz.com/

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

***

 

Performers:

KAROL SAMUELČÍK - Slovakia

 

An unusual programme by Slovak virtuoso Karol Samuelčík will present original Slovak music of the last decade. Works created in collaboration with the performer and premiered last year will give an insight into how three contemporary composers perceive the classical guitar. Three different musical worlds for solo guitar in the impressive acoustic of Klarisky Concert Hall.

 

Programme:

Marián Budoš, Jevgenij Iršai, Ján Králik

 

TICKETS:

 

Basic admission: 10€

Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 6€, disabled 1€

 

THE TYPE OF DISCOUNT IS SELECTED AFTER THE TICKETS ARE PLACED IN THE BASKET!

 

Tickets are available for pre-sale in the form of a "hometicket" only. Pre-sale ends 1 day before the concert. Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

 

For more information please visit our website https://www.jkmertz.com/

 

Change of programme and performers reserved!


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top