Detail info
Close

MODERNÁ SEBAOBRANA - kurz

MODERNÁ SEBAOBRANA - kurz

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Možno ste zamrzli, stratili reč, prípadne ste sa len donútili k úškrnu. Práve preto čoraz viac ľudí, mužov i žien, navštevuje kurzy sebaobrany – aby v takýchto situáciách vedeli reagovať.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu NUTNÉ PRIHLÁSENIE henrieta.viragova@kzp.sk do 15.3.2024 12:00 hod.

Boli ste svedkami útokov či urážok, a predsa ste nedokázali zasiahnuť?
Zrejme každý z vás sa už stretol s určitou formou násilia alebo obťažovania. Možno ste zamrzli, stratili reč, prípadne ste sa len donútili k úškrnu. Práve preto čoraz viac ľudí, mužov i žien, navštevuje kurzy sebaobrany – aby v takýchto situáciách vedeli reagovať. Fyzicky. Ale nácvik kopancov do citlivých miest je len veľmi malá časť skutočnej sebaobrany. Tá sa začína oveľa skôr, než na vás niekto zaútočí – v ideálnom prípade útočník skončí skôr, než vôbec začne. Dobrá sebaobrana vás teda v prvom rade naučí, ako sa do takejto situácie vôbec nedostať.

Viete, aká je najúčinejšia zbraň žien proti nepríjeným a agresívnym ľudom ? Je to hlas. Práve z vášho hlasu sa v krízových situáciácu stáva váš najväčší spojenec. Násilie sa nezačína tým, že ťa niekto bije, že vám dá niekto ranu, že vás kope alebo škrtí.Vždy sa začína nejakým komentárom, sexistickým vtipom, nemiestnou poznámkou.A vtedy je podstatné určiť si hranice.

Príďte sa naučiť vymedziť si svoje hranice a povedať rázne NIE!

Čo sa dá naučiť na kurze :
-vymedziť si hranice
-rozpoznať agresora
-zastať sa seba samej
-komunikovať s agresorom
-posilniť sebaistotu

Eva Šipöczová

Instruktorka sebeobrany

Roky zlých a neoprávnených pocitov viny a strachu mi pomohla pochopiť a prekonať Moderná sebaobrana. Absolvovanie minikurzu sebaobrany pre ženy stačilo, aby som si začala aktívnejšie stanovovať hranice a brániť ich. Ďalšie tréningy mi pomohli získať viac sebaistoty. Dnes sebaobranu vnímam ako životnú stratégiu. Vybrala som si ju, aby som sa vo svete cítila bezpečnejšie a slobodnejšie. Rozhodnutie stať sa inštruktorkou prišlo skôr intuitívne. A ako učíme na našich kurzoch – intuícii sa oplatí veriť. Verím, že ako inštruktorka pomáham zlepšovať nie len život jednotlivcov, ale malými krokmi aj celú spoločnosť.



Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top