Detail info
Close

Modlitby a sny

KONVERGENCIE 2023
Modlitby a sny

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

 Konvergencie 2023
piatok 22/09 / Modlitby a sny / Klarisky
Golijov – Milhaud

18:00 / predkoncerné rozhovory
19:00 / Golijov / Milhaud
Osvaldo Golijov (1960): Dreams and Prayers Isaac the Blind (1994)
(slovenská premiéra)
(Sny a modlitby Izáka Slepého)
Darius Milhaud (1892 – 1974): Les Rêves de Jacob, op. 294 (1949)
(Jacob’s Dreams, Jákobove sny)
Branislav DUGOVIČ – klarinet
Eduardo Martínez CABALLER (ES) – hoboj
Peter BIELY (SK/ES), Daniel RUMLER – husle
Martin RUMAN – viola
Jozef LUPTÁK – violončelo
Romana UHLÍKOVÁ – kontrabas

„Der Traum ist nicht vergleichbar dem unregelmässigen Ertönen eines
musikalischen Instruments, das anstatt von der Hand des Spielers, von
dem Stoß einer äußeren Gewalt getroffen wird, er ist nicht sinnlos, nicht
absurd...“
Sigmund FREUD (Traumdeutung, 1900)
„Sen nie je chaosom nesúladných zvukov z nástroja, keď ho namiesto
ruky hudobníka náhodne rozozvučí vonkajšia sila, nie je bezo zmyslu,
nie je absurdný...“
Sigmund FREUD (Výklad snov, 1900)
Modlitby, vízie, sny a hudba. Francúzsky klasik hudby 20. storočia Darius Milhaud (1892 – 1974) a oceňovaný súčasný argentínsko-americký skladateľ Osvaldo Golijov (1960), ktorých fascinujúcu tvorbu spája eklektický prístup k hudobnému materiálu, sa vo svojich komorných dielach inšpirovali prorockými snami. Milhaudovo hobojové kvinteto Les rêves de Jacob (Jákobove sny) je kontempláciou o snoch a víziách starozákonného proroka. Kvinteto pre (klezmer) klarinet a sláčikové nástroje The Dreams and Prayers of Isaac the Blind (Sny a modlitby Izáka Slepého) O. Golijova vzniklo pod dojmom myšlienok stredovekého kabalistického rabína hľadajúceho vysvetlenie univerza v kombináciách písmen židovskej abecedy. Rafinovaná a mystická, taká bude hudba na piatkových Konvergenciách.
//
Trvanie koncertu: 60 minút + predkoncertné rozhovory
Vstupenky: 15 € / 10 €
Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky:
https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA
Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte
webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

EN
Friday 22/09 / Prayers and Dreams / Klarisky Concert Hall
Golijov – Milhaud

18:00 / pre-concert talks
19:00 / Golijov / Milhaud
Osvaldo Golijov (1960): Dreams and Prayers Isaac the Blind (1994)
(Slovak premiere)
Darius Milhaud (1892 – 1974): Les Rêves de Jacob, op. 294 (1949),
(Jacob’s Dreams)
Branislav DUGOVIČ – clarinet
Eduardo Martínez CABALLER (ES) – oboe
Peter BIELY (SK/ES), Daniel RUMLER – violin
Martin RUMAN – viola
Jozef LUPTÁK – cello
Romana UHLÍKOVÁ – double bass

„Dreams are not to be likened to the unregulated sounds that rise from a

musical instrument struck by the blow of some external force instead of

by a player’s hand...“ Sigmund FREUD (The interpretation of Dreams,
1900)
Music, prayers, visions and dreams. The French master of 20th-century music Darius Milhaud (1892 – 1974) and the award-winning contemporary Argentine-American composer Osvaldo Golijov (1960), whose fascinating work is united by an eclectic approach to musical material, were inspired by strong prophetic dreams in their chamber works. Milhaud´s oboe quintet Les rêves de Jacob (Jacob´s Dreams) is a contemplation on the dreams and visions of the Old Testament prophet. The quintet for (klezmer) clarinet and strings, The Dreams and Prayers of Isaac the Blind by O. Golijov, was created under the impression of the ideas of a medieval Kabbalistic rabbi seeking an explanation of the universe in combinations of letters of the Jewish alphabet. Refined and mystical, such will be the music at Friday´s concert.

Concert duration: 60 minút + pre-concert talks
Tickets: 15 € / 10 €
Get the Festival Pass: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA
Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk
For any update about programme please follow our websites:
www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top