Detail info
Close

PERMANENTKA / SEASON TICKET - 47.Gitarový festival J. K. Mertza

47.Gitarový festival J.K.Mertza / Guitar Festival
PERMANENTKA / SEASON TICKET - 47.Gitarový festival J. K. Mertza

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

PERMANENTKA / SEASON TICKET

BRATISLAVA, 25. – 29. 6. 2023

 

(English description below)

 

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam slovenskej festivalovej scény a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. Jeho 47. ročník ponúka v termíne od 25. do 29. júna celovečerné koncerty umelcov z Francúzska, Grécka, Talianska, Slovenska, Španielska a Venezuely. Zaznie predovšetkým hudba klasickej gitary, no na svoje si prídu aj milovníci pôvodnej hudby Latinskej Ameriky.  Okrem koncertov v krásnych priestoroch historického centra Bratislavy ako sú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca a Koncertná sieň Klarisky, sú súčasťou festivalu aj majstrovské kurzy a semináre pre odbornú verejnosť, pedagógov a študentov umeleckých škôl a podvečerné koncerty v priestoroch Domu Albrechtovcov a priľahlej vynovenej záhrady na Kapitulskej ulici.

 

Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2023.

 

PROGRAM:

 

nedeľa, 25. 6. 2023 o 19:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

COSTAS COTSIOLIS (Grécko), hosť: Bratislavské gitarové kvarteto

Leo Brouwer, Mikis Theodorakis, Carlo Domeniconi, Leo Brouwer / The Beatles

 

pondelok, 26. 6. 2023 o 19:00, Koncertná sieň Klarisky

KAROL SAMUELČÍK (Slovensko)

Marián Budoš, Jevgenij Iršai, Ján Králik

 

utorok 27. 6. 2023 o 19:00, Koncertná sieň Klarisky

CASSIE MARTIN (Francúzsko) & LUIS ALEJANDRO GARCÍA (Španielsko)

Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Napoleon Coste, Joseph Caspar Mertz / Franz Schubert, Manuel Maria Ponce, Alexander Tansman, Roland Dyens

 

streda, 28. 6. 2023 o 19:00, Koncertná sieň Klarisky

ALBERTO MESIRCA gitara (Taliansko) & JOZEF LUPTÁK violončelo (Slovensko)

Francesco Canova da Milano, Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Gulio Regondi, Manuel De Falla, Angelo Gilardino, Claudio Ambrosini, Stephen Goss 

 

štvrtok, 29. 6. 2023 o 19:00, Koncertná sieň Klarisky

SILFREDO PÉREZ gitara a venezuelská gitara „Cuatro“ (Venezuela / Rakúsko)

Rodrigo Riera, Rafael Cisneros, Antonio Lauro, Efrain Silva, Silfredo Pérez, Cruz Felipe Iriarte, Eneas Perdomo

 

 

PODVEČERNÉ KONCERTY:

 

pondelok, 26. 6. 2023 o 17:00, Dom Albrechtovcov

MLADÍ SLOVENSKÍ GITARISTI

 

utorok, 27. 6. 2023 o 17:00, Záhrada Domu Albrechtovcov

Koncert účastníkov inovačného vzdelávania

 

VSTUPENKY:

 

Základné vstupné: 12€ (koncert 25. 6.) / 10€ (koncerty 26. – 29. 6.)

Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 8€ (koncert 25. 6.) / 6€ (koncerty 26. – 29. 6.), ZŤP 1€

 

TYP ZĽAVY SA VYBERÁ AŽ PO VLOŽENÍ VSTUPENIEK DO KOŠÍKA!

 

PERMANENTKA na celý festival: 42€ / študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 26€

 

V cene permanentky je zahrnutý aj vstup na koncert 26. 6. o 17:00 hod. v Dome Albrechtovcov. Jednotlivé vstupenky na tento koncert (5€ / 3€ / 1€) budú v predaji len 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

Na koncert účastníkov inovačného vzdelávania pedagógov ZUŠ, ktorý sa uskutoční v utorok 27. 6. o 17:00 hod. v Záhrade Domu Albrechtovcov je vstup voľný.

 

Vstupenky sú dostupné v predpredaji vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu (v prípade permanentky 1 deň pred 1. koncertom festivalu). Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

 

Viac informácií nájdete na našej webstránke https://www.jkmertz.com/

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

***

 

Guitar Festival of J. K. Mertz is one of the most important events of the Slovak festival scene and one of the oldest of its kind in the world. Its 47th edition offers a wide range of guitar concerts in Bratislava by artists from France, Greece, Italy, Slovakia, Spain and Venezuela from 25 to 29 June. Classical guitar music will be the main focus, but there will be also something for Latin American music lovers. In addition to concerts in the beautiful places of the historic centre of Bratislava, such as the Hall of Mirrors of the Primate's Palace and the Klarisky Concert Hall, the festival also includes masterclasses and seminars for the professionals, teachers and students of art schools, and concerts in the Albrecht House at five and its beautiful garden on Kapitulská Street.

 

The event is part of the Bratislava city festival Cultural Summer 2023.

 

PROGRAMME:

 

Sunday, June 25, 2023 at 7 pm, the Hall of Mirrors of the Primate's Palace

COSTAS COTSIOLIS (Greece), guest: Bratislava Guitar Quartet (Slovakia)

Leo Brouwer, Mikis Theodorakis, Carlo Domeniconi, Leo Brouwer / The Beatles

 

Monday, June 26, 2023 at 7 pm, the Klarisky Concert Hall

KAROL SAMUELČÍK (Slovakia)

Marián Budoš, Jevgenij Iršai, Ján Králik

 

Tuesday, June 27, 2023 at 7 pm, the Klarisky Concert Hall

CASSIE MARTIN (France) & LUIS ALEJANDRO GARCÍA (Spain)

Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Napoleon Coste, Joseph Caspar Mertz / Franz Schubert, Manuel Maria Ponce, Alexander Tansman, Roland Dyens

 

Wednesday, June 28, 2023 at 7 pm, the Klarisky Concert Hall

ALBERTO MESIRCA guitar (Italy) & JOZEF LUPTÁK cello (Slovakia)

Francesco Canova da Milano, Domenico Scarlatti, Franz Schubert, Gulio Regondi, Manuel De Falla, Angelo Gilardino, Claudio Ambrosini, Stephen Goss 

 

Thursday, June 29, 2023 at 7 pm, Klarisky Concert Hall

SILFREDO PÉREZ guitar and Venezuelan Cuatro (Venezuela / Austria)

Rodrigo Riera, Rafael Cisneros, Antonio Lauro, Efrain Silva, Silfredo Pérez, Cruz Felipe Iriarte, Eneas Perdomo

 

CONCERTS AT FIVE:

 

Monday, June 26, 2023 at 5 pm, the Albrecht House

YOUNG SLOVAK GUITARISTS

 

Tuesday, June 27, 2023 at 5 pm, the Garden of the Albrecht House

Concert of Participants of Innovative Education

 

 

TICKETS:

 

Basic admission: 12€ (concert on June 25) / 10€ (concerts on June 26 – 29)

Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 8€ (concert on June 25) / 6€ (concerts on June 26 – 29), disabled 1€

 

THE TYPE OF DISCOUNT IS SELECTED AFTER THE TICKETS ARE PLACED IN THE BASKET!

 

SEASON TICKET for the whole festival: 42€ / students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 26€

 

The price of the season ticket also includes admission to the concert on 27 June at 5 pm. Tickets for this concert (5€ / 3€ / 1€) will be on sale 1 hour before the concert at the venue only.

Entry to the concert of the participants of the Innovative education of music school teachers, which will take place on Tuesday June 27 at 5 pm in the garden of the Albrecht House is free of charge.

 

Tickets are available for pre-sale in the form of a "hometicket" only. Pre-sale ends 1 day before the concert (in case of season tickets 1 day before the 1st concert of the festival). Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

 

For more information please visit our website https://www.jkmertz.com/

 

Change of programme and performers reserved!


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top