Detail info
Close

Rossini - Petite messe solennelle so zborom Technik STU

Rossini - Petite messe solennelle so zborom Technik STU

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Spevácky zbor Technik STU vás srdečne pozýva na uvedenie Petite messe solennelle z pera talianskeho skladateľa  Gioachina Rossiniho. Na koncerte vystúpi aj kvarteto vokálnych sólistov – Linda Vojtko, Lucia Duchoňová, Matúš Šimko a Peter Mikuláš, ktorí iste umocnia zážitok z tejto duchovnej skladby. Dielo zaznie so sprievodom klavíra v podaní Jany Nagy-Juhász a akordeonistu Michala Ochodnického, teda v komornej verzii, tak ako bolo i pôvodne premiérované 14. marca 1864.
Rossini sa na sklonku svojho života čoraz viac ponáral do náboženského sveta. Malá slávnostná omša, ktorú sám skladateľ označil za „posledný z hriechov staroby“ vznikla päť rokov pred jeho smrťou. Skomponovanie tohto liturgického diela bolo senzáciou, pretože Rossini svoju kariéru slávneho operného skladateľa viac-menej ukončil v roku 1830. Dielo je venované priateľke Louise Pillet-Vill, v premiére zaznelo pri vysviacke jej súkromnej kaplnky.  Na záver partitúry orchestrálnej verzie, ktorá vznikla dodatočne Rossini napísal: „Milý Bože, tak som teda dokončil túto prostú malú omšu. Napísal som skutočnú musicu sacra, alebo iba sakra muziku? Narodil som sa pre operu buffu, to vieš sám najlepšie. Trochu umenia, trochu srdca... to je všetko. Buď teda pochválený a neodopri mi raj.“

Príďte si vypočuť naštudovanie tohto jedinečného diela v podaní dirigentky Petry Torkošovej a Speváckeho zboru Technik STU vo štvrtok 25. apríla o 19.00 do Kostola evanjelickej cirkvi v bratislavskej Petržalke (Strečnianska 15). 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top