Detail info
Close

SILFREDO PÉREZ

47.Gitarový festival J.K.Mertza / Guitar Festival
SILFREDO PÉREZ

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

 

 

 (English description below)

 

Účinkujúci:

SILFREDO PÉREZ - Venezuela / Rakúsko

 

Latinsko-americká hudba je neodmysliteľnou súčasťou gitarovej literatúry. Podobne ako brazílske chôro čI argentínske tango, patria k bohatej juhoamerickej kultúre aj venezeulský valčík a venezuelské joropo. Práve pôvodnú hudbu Venezuely ponúka posledný večer gitarového festivalu, ktorého protagonistom je znalec tradičnej venezuelskej hudby, hráč na gitare, tradičnom venezuelskom nástroji cuatro a spevák Silfredo Pérez. 

 

VSTUPENKY:

 

Základné vstupné: 10€

Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov: 6€ / ZŤP 1€

 

TYP ZĽAVY SA VYBERÁ AŽ PO VLOŽENÍ VSTUPENIEK DO KOŠÍKA!

 

Vstupenky sú dostupné v predpredaji vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu. Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

 

Viac informácií nájdete na našej webstránke https://www.jkmertz.com/

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

***

 

Performers:

SILFREDO PÉREZ - Venezuela / Austria

 

Latin American music is an essential part of the guitar literature. Like the Brazilian chôro or the Argentine tango, the Venezuelan waltz and the Venezuelan joropo are part of the rich South American culture. It is the indigenous music of Venezuela that is offered on the last evening of the Guitar Festival, whose protagonist is Silfredo Pérez, an expert in traditional Venezuelan music, player of the guitar, a traditional Venezuelan instrument, the cuatro, and singer.

 

TICKETS:

 

Basic admission: 10€

Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 6€, disabled 1€

 

THE TYPE OF DISCOUNT IS SELECTED AFTER THE TICKETS ARE PLACED IN THE BASKET!

 

Tickets are available for pre-sale in the form of a "hometicket" only. Pre-sale ends 1 day before the concert. Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

 

For more information please visit our website https://www.jkmertz.com/

 

Change of programme and performers reserved!

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top