Detail info
Close

VAF - TRENČIANSKE STANKOVCE

VAF - TRENČIANSKE STANKOVCE

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Účinkuje: Folklórny súbor ROZVADŽAN  zo svojou ľudovou, tanečnou  a speváckou zložkou.

Folklórny súbor ROZVADŽAN z Trenčianskych Stankoviec patrí medzi folklórne skupiny, ktoré prezentujú autentický folklór z trenčianskeho regiónu. Oficiálne vznikol v auguste v roku 2011, priaznivci folklóru sa však z iniciatívy Ing. Vendelína Sedláčka začali stretávať na pravidelných nácvikoch už v roku 2010, kedy začal svoju činnosť prípravný výbor osláv 800. výročia o prvej písomnej zmienke o obci Rozvadze. Obec Rozvadze sa zlúčila v roku 1972 s okolitými obcami Sedličná, Malé Stankovce a Veľké Stankovce do jednej obce s názvom Trenčianske Stankovce s terajším počtom obyvateľov 3 380. Vo svojej činnosti zameriava na vyhľadávanie, zbieranie a uchovávanie ľudových zvykov, piesní a tancov z pôvodných ale aj z okolitých obcí.

V súčasnosti má súbor 56 členov. Tvoria  ho nadšenci v seniorskom veku ale aj stredná generácia. Hudobný doprovod zabezpečuje charakteristická skupina muzikantov v nástrojovom obsadení heligónka, klarinet, husle, saxofón, ozembuch, kontrabas pod vedením Ľuboša Šišovského.

Od roku 2018 začal pracovať pri FS Rozvadžan aj DFS Lampášik, ktorý má v súčasnosti 38 členov.  Nastupujúcu generáciu mladých folkloristov spoločne vychovávajú vedúca Mgr. Terézia Kadáková s folkloristkami  Anežkou Letkovou a Zuzanou Červeňanovou. Deti sú rozdelené do dvoch skupín a to na prípravku a žiakov I. stupňa ZŠ.

Vďaka nadšeniu, elánu a obetavosti všetkých členov, ale aj podpore vedenia obce, sponzorov a podporovateľov folklóru, tento kolektív  prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia.


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top