Detail info
Close

ZORAN DUKIĆ & ANIELLO DESIDERIO

46. Gitarový festival J. K. Mertza
ZORAN DUKIĆ & ANIELLO DESIDERIO

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Zoran Dukić - Chorvátsko / Croatia
Aniello Desiderio - Taliansko / Italy

(English description below)

Gitarové duo dvoch najvýraznejších osobností klasickej gitary súčasnej éry sľubuje nevídaný zážitok. Ich aktuálny program prináša vrcholné momenty koncertného duetového repetoráru, ktorý sme poznali v 20. storočí v dielach Scarlattiho, Cimarosu, Piazzollu a Rodriga. Navyše to najlepšie, čo ponúka súčasnosť. Bratislavskému publiku už dobre známe dielo Sergia Assada Tahhiia li Ossoulina a horúcu novinku Cocktail List Stephena Gossa, ktorá má premiéru v júni 2022 na prestížnom nemeckom festivale v Koblenzi.

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam slovenskej festivalovej scény a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. Jeho 46. ročník ponúka v Bratislave od 26. júna do 1. júla širokú paletu gitarových koncertov. Hostia zo 7 krajín sveta uvedú svoje jedinečné a pestré programy v Záhrade Domu Albrechtovcov, Koncertnej sieni Klarisky a Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2022.

VSTUPENKY:

Základné vstupné: 12€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 10€ (koncerty 27. – 30. 6.)
Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 8€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 6€ (koncerty 27. – 30. 6.), ZŤP 1€
PERMANENTKA na celý festival: 54€ / študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 34€

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu (v prípade permanentky 1 deň pred 1. koncertom festivalu). Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania..

Viac informácií nájdete na našej webstránke 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

***
The guitar duo of two of the most prominent classical guitar personalities of the contemporary era promises an unprecedented experience. Their current programme brings together highlights of the concert duet repertoire we have come to know in the 20th century in the works of Scarlatti, Cimarosa, Piazzolla and Rodrigo. Plus the best that the present offers. The well-known work Tahhia li Ossoulin by Sergio Assad, already well known to the Bratislava audience, and the hot new Cocktail List by Stephen Goss, to be premiered in June 2022 at the prestigious German festival in Koblenz.

Guitar Festival of J. K. Mertz is one of the most important events of the Slovak festival scene and one of the oldest of its kind in the world. Its 46th edition offers a wide range of guitar concerts in Bratislava from 26 June to 1 July. Guests from 7 countries from all over the world will present their unique and varied programmes in the Garden of the Albrecht House, the Klarisky Concert Hall and the Hall of Mirrors of the Primate's Palace. The event is part of the Bratislava city festival Cultural Summer 2022.

TICKETS:

Basic admission: 12€ (concerts 26 June and 1 July) / 10€ (concerts 27 - 30 June)
Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), seniors over 65 8€ (concerts 26 June and 1 July) / 6€ (concerts 27 - 30 June), disabled 1€
SEASON TICKETS for the whole festival: 54€ / students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 34€

Tickets are available for pre-sale in the Ticketportal network in the form of a "hometicket". Presale ends 1 day before the concert (in case of season tickets 1 day before the 1st concert of the festival). Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

For more information please visit our website 

Change of programme and performers reserved!


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top