Děti Ráje

Děti Ráje

Dátum: 26. mája 2012 - 25. júna 2016
Miesto: žž (nepouzivat) Incheba Expo Aréna Bratislava, Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

Vstupenky

Sobota
26
Máj 2012
13:30

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Děti Ráje
Sobota
26
Máj 2012
19:00

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Děti Ráje
Sobota
25
Jún 2016
19:30

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Děti Ráje

Popis podujatia

Dátum/Date: 25.06.2016 o 19.30 h
Miesto konania/Place of event: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava


Popis/Description:

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ČESKÝ MUZIKÁL NA SLOVENSKU

V hlavných úlohách:
Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Martin Dejdar, Dominika Richterová, Aneta Vrzalová, Genny Ciatti, Jan Kříž, Bořek Slezáček, Braňo Polák, Tomáš Löbl, František Pytloun, Jan Kopečný a ďalší

Réžia: Radek Balaš


Zľavnené vstupné/Discounted entry:
- Imobilní 12,50 €, Doprovod imob. 25 € (Vyhradený sektor. Obmedzená kapacita!)
- ZŤP: 50% zľava z vybraného sektora
Pri vstupe nutnosť preukázať sa platným preukazom.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZMENENÉ - Děti Ráje - 26.11.2016 o 19:00 hod.

Predstavenie Děti Ráje, ktoré sa malo konať dňa 26.11.2016 o 19:00 hod. v STEEL ARÉNA, KOŠICE, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 6.5.2017 o 19:00 hod. v novom mieste konania: Hala Cassosport, Košice .

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 6.5.2017!

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. priamo na centrálu Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave jedným z nasledovných spôsobov:
► osobne, aj s lístkami (alebo HomeTicket vstupenkami), kde klientovi budú vrátené peniaze v hotovosti. V prípade, ak príde iná osoba ako je v registrácii, je potrebné splnomocnenie na prevzatie peňazí. Pri vstupenkách s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket aj čestné prehlásenie, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz (stačí vypísať na centrále, kde dostanete tlačivo),
► mailom, na reklamacie@ticketportal.sk, spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí, detailom transakcie a v prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať e-mailom aj lístky v prílohe (najlepšie vo formáte PDF) spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. Ak boli vytlačené originál vstupenky, tak zaslať poštou na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu. Poznámka: V prípade zaslania žiadosti o vrátenie peňazí formou e-mailu na reklamacie@ticketportal.sk, nie je potrebné vstupenky vo forme HomeTicket doposielať poštou ak ste ich poslali v prílohe e-mailu ako PDF súbor alebo ako ich sken,
► poštou, zaslať vstupenky spolu so žiadosťou o vrátenie peňazí a detailom transakcie, na adresu Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, P.O.Box 65, 810 05 Bratislava. Detail transakcie musí obsahovať dátum, sumu a príjemcu. Detailom transakcie sa myslí potvrdenie z prehľadu obratov na Vašom účte. V prípade vstupeniek s typom vyzdvihnutia formou HomeTicket poslať aj lístky spolu s čestným prehlásením, že vstupenky nefalšoval a nezneužil a vrátenie peňazí si klient bude nárokovať len raz. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená. Ak ste platili zo zahraničného účtu a želáte si vrátiť peniaze na iný zahraničný účet, ako ten, z ktorého bola platba hradená, je potrebné priložiť priložiť údaje o danom účte (SWIFT, IBAN, názov účtu, názov a poštovú adresu banky) spolu so súhlasom, že poplatky za vrátenie peňazí na iný zahraničný účet budete znášať v plnom rozsahu
taktiež najneskôr do 6.5.2017!

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


ZRUŠENÉ/CANCELED - Děti Ráje - 26.11.2016 a 6.5.2017 19:00 - informácie

Vážení naši klienti,

Je nám skutočne úprimne ľúto situácie, ktorá vznikla pri refundácii finančných prostriedkov z podujatia Děti Ráje, ktoré sa malo pôvodne konať dňa 26.11.2016 o 19:00 hod. v STEEL ARÉNA, KOŠICE a následne bolo presunuté na deň 6.5.2017 o 19:00 hod. do Hala Cassosport, Košice.

Radi by sme vám vysvetlili, že spoločnosť Ticketportal SK na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom podujatia zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa. Zakúpením vstupenky vstupuje klient / zákazník  do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. 

Počas predaja vstupeniek sme boli zo strany organizátora zrušeného predstavenia - spoločnosti Mania Promotion s.r.o opakovane požiadaní o prevedenie prijatého vstupného. Nakoľko predmetné finančné prostriedky neboli a nie sú majetkom našej spoločnosti, ale našou spoločnosťou boli prijaté práve v mene a na účet spoločnosti Mania Promotion s.r.o ako organizátora, prevod prostriedkov sme uskutočnili. Zároveň sme so spoločnosťou Mania Promotion s.r.o podpísali dodatky k Zmluve o spolupráci pri predaji vstupeniek, v zmysle ktorých sa spoločnosť Mania Promotion s.r.o zaviazala pre prípad zrušenia podujatia oznámiť nám miesto a spôsob vrátenia vstupného majiteľom vstupeniek.

Spoločnosť Mania Promotion, s.r.o. nás dodatkom poverila aby sme v tomto prípade , t.j. v prípade neuskutočnenia podujatia Děti Ráje, v mene organizátora vyplatili klientom, ktorí si zakúpili vstupenky prostredníctvom siete Ticketportal, hodnotu vstupného, a to až do výšky prijatých prostriedkov po odpočítaní výšky vyplatenej zálohy a odpočítaní všetkých nákladov a odmien spojených s predajom a propagáciou podujatia.

Sme teda oprávnení na vrátenie vstupného do úplného vyčerpania finančných prostriedkov, ktorými ešte disponujeme. V súčasnosti  disponujeme určitou časťou finančných prostriedkov a s organizátorom riešime vracanie vstupného aj prostredníctvom našej siete. Kedže objem financií, ktorými disponujeme na tento účel, je obmedzený, klientom budeme vracať výšku vstupného postupne – a to podľa poradia, v akom evidujeme ich požiadavku na vrátenie financií.

Každopádne vás však chceme ubezpečiť, že vaše spotrebiteľské právo na vrátenie financií za nákup vstupeniek určite trvá, pričom si ho môžete uplatniť priamo aj u organizátora podujatia - MANIA PROMOTION, konkrétne na adrese pavel@maniapromotion.eu

Dúfame, že aj v tejto nepríjemnej situácii nám zostanete verní a tešíme sa na vás všetkých pri budúcich podujatiach.

Ďakujeme za pochopenie,
S úctou,

Tím Ticketportal


Top