FOLKLÓRNE  ZRKADLENIE - Zábavky a hry tanečné

FOLKLÓRNE ZRKADLENIE - Zábavky a hry tanečné

Dátum :
Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Miesto : DK Zrkadlový háj , 26.05. 2017 o 19:00 h.

 

FOLKLÓRNE ZRKADLENIE - Zábavky a hry tanečné

 

repríza program súboru ŽELEZIAR na tému zábaviek a hier spojených s tancom
hrá ľudová hudba: ČAVARGOŠ
Námet, scenár, réžia: Vladimír Urban
Choreografia: Vladimír Urban, Pavol Pitoňák, Vladimír Michalko
Na záver programu vás pozývame na čašu vína a malé občerstvenie 

Na mape

Top