Kontakt


help@ticketportal.sk
Máte problémy s používaním Ticketportalu, s vytvorením rezervácie, prípadne s online úhradou?


info@ticketportal.sk
Potrebujete informácie o podujatiach, vstupenkách?


objednavky@ticketportal.sk
objednavky.kosice@ticketportal.sk
Chcete objednať vstupenky pre svojich kolegov, zamestnancov a neviete ako na to?


ekonomicke@ticketportal.sk
Potrebujete informácie od nášho ekonomického oddelenia?


support@ticketportal.sk
Máte technické problémy s používaním Ticketportalu?


marketing@ticketportal.sk
Máte pocit, že naše stránky sú vhodné na Vašu reklamu ?


obchod@ticketportal.sk
Chcete, aby sa lístky na Vaše podujatie predávali na stránkach Ticketportalu?


predajca@ticketportal.sk
Spĺňate všetky požiadavky a chcete sa stať našim predajným miestom?

 
system@ticketportal.sk
Máte záujem využívať náš IS na predaj a rezerváciu?


reklamacie@ticketportal.sk
Chcete podať reklamáciu alebo vyriešiť problém?Volajte : +421-2-52 93 33 21, 52 93 33 23 ,
Na Vaše otázky radi odpovieme aj telefonicky v pracovné dni.
Od 9:00 do 21:00 sme Vám k dispozícii na :
Hotline pre klientov: +421 905 700 909
help@ticketportal.skTicketportal SK, s.r.o.
Karadžičova 14
821 08 Bratislava

Korešpondenčná  adresa:

Ticketportal SK, s.r.o
P.O.Box 65
810 05 Bratislava

Zapísaná:
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 28073/B

Kontrolný dozor:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

Top