Kontakt

- --


Naše služby sú Vám k dispozícií aj na predajných miestach, ich polohu aj adresy nájdete TU: https://www.ticketportal.sk/SellingPlaces/

Pre najčastejšie otázky kliknite TU: https://www.ticketportal.sk/Article/7791


Za účelom rezervácie, firemnej objednávky alebo pri problémoch s užívaním našej webstránky nás môžete telefonicky kontaktovať v pracovné dni
od 9:00 do 17:00 na čísle +421-2-52 93 33 21 alebo od 9:00 do 21:00 aj na mobilnom hotline pre klientov: +421 905 700 909.

Na ostatné otázky Vám radi odpovieme písomne prostredníctvom kontaktného formulára alebo na emailovej adrese help@ticketportal.sk.


Ticketportal SK, s.r.o.
Karadžičova 14
821 08 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Ticketportal SK, s.r.o
P.O.Box 5
810 08 Bratislava

Zapísaná:
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 28073/B

Kontrolný dozor:
Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava


Top