Detail info
Close

Marlia Coeur a At Once Duo v KOŚICIACH

Marlia Coeur a At Once Duo v KOŚICIACH

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Marlia Coeur:

Cyperská speváčka vybavená svojím hlasom, handpanami, klasickou gitarou, flautami, perkusiami, rámovými bubnami, efektovými pedálmi a loop station, Marlia pre Vás vytvorí dojímavý koncert zdobený východomediterránnymi zvukmi. Všetko to je navrhnuté na vytvorenie príjemného priestoru a stavu radosti.

V rámci svojho svetového turné v roku 2023 Marlia Coeur vytvára svojím lákavým hlasom veľmi špeciálne ceremoniálne momenty, venované bohyne DEVI - Božskej vnútornej svetlu, zahŕňajúce liečivé piesne, mantry, indie-folk a etnickú hudbu na handpan.

Od vydania svojho prvotného sólového albumu v roku 2017 sa svojmu remeslu venovala v najvzdialenejších kútoch sveta. Inšpirovaná osobnosťami ako Deva Premal, Mirabai Ceiba, Ajeet Kaur a Nessi Gomes, Marlia ponúka v rámci svojho zvuku naozaj jedinečný zážitok. Jej najnovší album s názvom DEVI bol nahraný na Bali.


At Once Duo:

Akustické duo momentálne žijúce a pôsobiace v Prešove, ktoré vzniklo tak ako ich názov naznačuje zrazu a úplne neplánovane. Momentálne spolu už pôsobia takmer 4 roky a čo určite v blízkej budúcnosti plánujú je vydanie ich debutového albumu. Zvyčajne pôsobia v zložení gitara a spev no k ich koncertom už od úplného začiatku neodmysliteľne patrí aj handpan.

Vstupné - 15 €
Študenti a ZŤP - 8€


[EN]
Marlia Coeur:

Cyprus originated singer equipped with her voice, handpans, classical guitar, flutes, percussion, frame drums, special effects pedals and loop station, Marlia will create for you a heartfelt concert embellished by East Mediterranean sounds. All designed to create a safe space and a state of bliss.

As part of her global tour 2023, Marlia Coeur creates with her inviting voice very special ceremonial spaces, dedicated to DEVI-The Goddess-The Inner Light, including medicine songs, mantras, indie-folk and ethnic handpan music.

Since releasing her debut solo album in 2017, she has taken her craft to the farthest corners of the globe. Inspired by the likes of Deva Premal, Mirabai Ceiba, Ajeet Kaur and Nessi Gomes, Marlia offers a truly unique experience within her sound. Her latest release is the album DEVI, recorded in Bali.


At Once Duo:

An acoustic duo, currently living and working in Prešov, which was formed as their name suggests - suddenly and completely unintended. They have been playing together for almost 4 years now and what they are definitely planning in the near future is the release of their debut album. Usually they perform with guitar and vocals only, but from the very beginning their concerts are inherently accompanied by handpan.

Regular entry - 15 €
Students and disabled - 8 € See less


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top