Detail info
Close

48. Gitarový festival J. K. Mertza / Guitar Festival of J. K. Mertz

48. GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA
48. Gitarový festival J. K. Mertza / Guitar Festival of J. K. Mertz

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

48. Gitarový festival J. K. Mertza

 

 

PERMANENTKA / SEASON TICKET

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam na slovenskej scéne festivalov klasickej hudby a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. 48. ročník nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a úspechy zaznamenané v posledných rokoch. Bude hostiť umelcov z 8 krajín sveta – Brazílie, Španielska, Portugalska, Talianska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Okrem gitarových recitálov zaznejú v termíne od 23. do 30. júna programy komornej hudby, gitara v kombinácii so sláčikovým kvartetom, spevom, či bandoneónom. Koncerty sa konajú v najkrajších koncertných priestoroch historického centra mesta akými sú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Dom Albrechtovcov a nový očarujúci koncertný priestor PONTON priamo na hladine Dunaja.

Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2024.

 

Zvýhodnené PERMANENTKY v cene 48€ / 32€ študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov PLATIA na festivalové koncerty 23. – 27. 6. o 19.00 (5 koncertov):

 

23. 6. 2024 – RICARDO GALLÉN – Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

24. 6. 2024 – PREMIÉRY – Koncertná sieň Klarisky

25. 6. 2024 – FRANCISCO LUÍS – BORBÁLA SERES – Koncertná sieň Klarisky

26. 6. 2024 – TANGO DEL SUBURBIO – Koncertná sieň Klarisky

27. 6. 2024 – ABENDLIED – Koncertná sieň Klarisky

 

PERMANENTKY NEPLATIA na popoludňajšie koncerty v Dome Albrechtovcov a záverečný koncert 30. 6. v Pontone.

 

Limitovaný počet permanentiek je dostupný v predpredaji v sieti Ticketportal. Predpredaj končí 1 deň pred 1. koncertom festivalu.

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

Viac informácií: www.jkmertz.com

Sledujte nás na Facebooku (www.facebook.com/mertzguitarfestival) a Instagrame (www.instagram.com/mertzguitarfestival).

 

***ENGLISH***

 

Guitar festival of J. K. Mertz is one of the most important events on the Slovak classical music festival scene and one of the oldest of its kind in the world. The 48th edition builds on a long tradition and the successes recorded in recent years. It will host artists from 8 countries - Brazil, Spain, Portugal, Italy, Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia. In addition to guitar recitals, chamber music programmes, guitar in combination with string quartet, voice, flute and bandoneon will be performed from 23 to 30 June. The concerts will take place in the most beautiful concert venues of the historic city centre, such as the Hall of Mirrors of the Primate's Palace, the Klarisky (Church) Concert Hall, the Albrecht House and the charming new concert space PONTON right on the surface of the Danube.

The event is part of the Bratislava city festival Culture Summer 2024.

 

Discounted SEASON TICKETS for the price of 48€ / 32€ students (ISIC), teachers (ITIC) and seniors over 65 ARE VALID for the concerts on june 23-27 at 7 pm (5 concerts):

 

23. 6. 2024 – RICARDO GALLÉN – Hall of Mirrors of Primate’s Palace

24. 6. 2024 – PREMIERES – Klarisky Concert Hall

25. 6. 2024 – FRANCISCO LUÍS – BORBÁLA SERES – Klarisky Concert Hall

26. 6. 2024 – TANGO DEL SUBURBIO – Klarisky Concert Hall

27. 6. 2024 – ABENDLIED – Klarisky Concert Hall

 

SEASON TICKETS are NOT valid for the afternoon concerts at the Albrecht House and the final concert on June 30 at the Ponton.

 

A limited number of season tickets are available for pre-sale in the Ticketportal Network. Pre-sale ends 1 day before the 1st concert of the festival.

 

Change of programme and performers reserved!

 

More information: www.jkmertz.com

Follow us on Facebook (www.facebook.com/mertzguitarfestival) and Instagram (www.instagram.com/mertzguitarfestival).

 

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top