MIESTO NA ZEMI OBRAZY Z DOLNEJ ZEME

MIESTO NA ZEMI OBRAZY Z DOLNEJ ZEME

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

MIESTO NA ZEMI je scénický hudobno-tanečný program UFS Mladosť z Banskej Bystrice. Vychádza zo zdrojov tradičnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich južne od Slovenska a využíva okrem zaužívaných folkloristických princípov aj divadelné postupy a prvky kompozície. Premyslená vizuálna scénografia kombinuje svetelný aranžmán, veľkoplošnú projekciu, originálne artefakty tradičných odevov a kostýmov v choreografickej kompozícii do obrazov plynúcich v kontexte deja. Námetom je migrácia a založenie novej identity v špecifických podmienkach multietnickej Dolnej zeme, ktorú reprezentujú obrazy rôznych obradov slovenskej svadby z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Kľúčovou témou programu je zásah dejinných udalostí predchádzajúcich Veľkej vojne, rozpadu monarchie a vznik Československej republiky do života Slovákov, ktorí sú zrazu rozdelení hranicami. Využitie reálnych dokumentov dobových listín a tlače prináša do diela paralelnú líniu k  príbehom ľudí, ktorí nemôžu ovplyvniť dianie. Sú pevne zviazaní so zemou v ktorej žijú, mnohí sú vykorenení a znovu sa snažia nájsť svoje MIESTO NA ZEMI. O ich osude rozhodujú mocnosti tvoriace novú - veľmi krehkú - tvár sveta, ktorá v búrlivom 20. storočí niekoľkokrát padne do ďalších konfliktov.     

Námet, scenár: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová
Réžia : Martin Urban
Choreografia: Martin Urban, Tatiana Urbanová, Lucia Bielik, Katarína Mosnáková Bagľašová, Matúš Druga
Hudobná úprava: Peter Pavlík, Ondrej Druga, Pavel Martinka, René Bošeľa, Juraj Súdi
Kostýmy: Patrik Rago
Texty: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová
Projekcia: Adam Lukáč, Martin Urban
Svetelný dizajn: Ján Čief, Milan Klinko
Odborná spolupráca: Ján Chrťan, Katarína Mosnáková Bagľašová, Leonóra Súdiová, Juraj Súdi st., Ján Mernik, Ivan Slávik, Jaroslav Kriška
Asistenti scénického uvedenia, pedagogická príprava: Matúš Druga, Tatiana Urbanová
Tvorivý proces dotvárali členovia UFS Mladosť a hostia.
Foto: Roman Krnáč | Grafika: Matúš Druga

Zľavy:
50% vozíčkár / 50% doprovod (aj vozíčkár aj doprovod potrebujú vstupenku)
Deti do 6rokov (vrátane) zdarmaTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top