Detail info
Close

MOZART – MUSTONEN / In Wien

Konvergencie - MOZART – MUSTONEN
MOZART – MUSTONEN / In Wien

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

MOZART – MUSTONEN / In Wien
Slovenská národná galéria, Bratislava

Sobota/Saturday 24/02/24 – 17.00pm

W. A. Mozart: Sláčikové kvarteto č. 8 F dur, KV 168/String Quartet No. 8 in F Major, K. 168
W. A. Mozart: Sláčikové kvarteto č. 22 B dur, KV 589/String Quartet No. 22 in B-flat Major, K. 589

(prestávka/intermission)

W. A. Mozart: Klarinetové kvinteto A dur, KV 581/Clarinet Quintet in A Major, K. 581

CHAOS STRING QUARTET
Susanne SCHÄFFER (HU-DE), husle/violin
Eszter KRUCHIÓ (HU-AT), husle/violin
Sara MARZADORI (IT), viola/viola
Bas JONGEN (NL), violončelo/cello

Ronald ŠEBESTA, klarinet/clarinet

(prestávka/intermission)

Olli Mustonen: Klavírne kvinteto/Piano Quintet

Olli MUSTONEN (FI), klavír/piano
Milan PAĽA, Tom NORRIS (UK), husle/violin
Martin RUMAN, viola/viola
Andrej GÁL, violončelo/cello

Je fascinujúce, s akou ľahkosťou Mozart v sláčikových kvartetách spája operný, koncertantný a komorný idióm, aby vytvoril diela, ktoré sú technicky brilantné, no súčasne veľmi osobné.“ 

Bas Jongen (Chaos String Quartet) 

 

Punkitititi a Notschibikitschibi. Tieto veselé mená používali Wolfgang Amadeus Mozart a jeho priateľ, klarinetista Anton Stadler, pre ktorého skladateľ skomponoval viacero diel, vrátane nádherného Klarinetového kvinteta z roku 1789. Zaujímavosťou je, že na premiére skladby účinkoval aj huslista Joseph Zistler pôsobiaci v službách v dnešnej Bratislave sídliaceho uhorského arcibiskupa Josepha Batthyányiho a neskôr sa stal kapelníkom kniežaťa Grasalkoviča. Majstrovské dielo, v ktorom sa ako sólista predstaví slovenský klarinetista Ronald Šebesta, doplní exkurz do rafinovaného sveta Mozartových sláčikových kvartet v interpretácii viedenského sláčikového kvarteta Chaos String Quartet. Dvojportrét Mozart-Mustonen doplní dramatické a vášnivé Klavírne kvinteto (2014) Olliho Mustonena, v ktorom sa k autorovi pripoja huslisti Milan Paľa a Tom Norris, violista Martin Ruman a violončelista Andrej Gál. 

SPRIEVODNÉ PODUJATIE

Slovenská národná galéria pre Vás pred koncertom pripravila sprievodné podujatie. Keďže sa ho môže zúčastniť len obmedzený počet ľudí, prosíme Vás, aby ste sa vopred zaregistrovali.

🔲 24/2 / sobota / 15.45 alebo 16:15 / kurátorský výklad
Prehliadka stálej expozície Moderna sledujúcej príbeh slovenského výtvarného umenia od konca 19. st. až po rok 1948.
Trvanie: 25 minút
Maximálny počet: 25 návštevníkov
Sprevádza: Katarína Beňová
📝 Registrácia: https://forms.gle/nNW1fms4UPCu81aTA

"It is fascinating how effortlessly Mozart blends genres of opera, concerto and string quartet to create pieces that are technically brilliant yet profoundly personal.

Bas Jongen (Chaos String Quartet) 

 

Punkitititi and Notschibikitschibi. These funny names were used by Wolfgang Amadeus Mozart and his friend, clarinetist Anton Stadler, for whom the composer composed several works, including the magnificent Clarinet Quintet from 1789. It is interesting that violinist Joseph Zistler, who worked in the service of today's Bratislava-based Hungarian Archbishop Joseph Batthyányi, also performed at the premiere of the composition. The masterpiece, which will feature the Slovak clarinetist Ronald Šebesta as a soloist, will complement an excursion into the refined world of Mozart string quartets performed by the Chaos String Quartet. The double portrait of Mozart-Mustonen will complement the dramatic and passionate Piano Quintet (2014) by Olli Mustonen, in which the author at the piano will be joined by violinists Milan Paľa, Tom Norris, violist Martin Ruman and cellist Andrej Gál. 

//
Trvanie koncertu: 135 minút, s dvomi prestávkami
Vstupenky: 20 EUR / 15 EUR (ŤZP, senior, študent, ISIC, ITIC)

//
PERMANENTKY za špeciálnu cenu 59 EUR sú dostupné len v limitovanom počte 25 ks.
#konvergencie25rokov

//
Kompletný program festivalu Konvergencie / Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku / For any update about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top