Detail info
Close

Mojše Band: Piesne z lágru

KONVERGENCIE 2023
Mojše Band: Piesne z lágru

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Konvergencie 2023
nedeľa 10/09 / 20:30 / Mojše Band: Piesne z lágru / Klarisky

Hudba bola neoddeliteľnou súčasťou života väzňov takmer vo všetkých nacistami zriadených koncentračných táboroch. Pokiaľ sa spievalo na povel, prinášalo to len utrpenie. No v barakoch oplotených ostnatým drôtom vznikala aj hudba, ktorá pomáhala prekonávať strach, prinášala útechu, podporu, rozptýlenie a dokonca i zábavu.

Dramaturgia koncertu „Piesne z lágru“ pozostáva z vybraných skladieb a piesní v aranžmánoch Michala Paľka, ktoré sa viažu k obdobiu druhej svetovej vojny. Okrem pôvodnej modlitby El male rachamim za obete holokaustu zrekonštruovanej podľa autentického nápevu preživšieho Zoltána Lenského, zaznejú tanečné melódie z repertoáru táborovej kapely koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Doplnia ich skladby z rozsiahlej zbierky Alexandra Kulisiewicza, ktorá vznikala ešte niekoľko rokov po vojne. Obsahuje približne 450 piesní väzňov, ktoré sú spomienkami na najťažšie životné chvíle v táboroch.

MOJŠE BAND je autentická kapela reprezentujúca židovskú hudobnú tradíciu strednej a východnej Európy. Svojím inovatívnym prístupom k hudbe vzbudila vo svete záujem nielen širokého publika, ale aj hudobných kritikov. Súbor účinkoval na mnohých prestížnych scénach, napríklad Jewish Culture Festiwal v Krakove, KlezMORE vo Viedni, Tachana HaRishona v Jeruzaleme, Simcha vo Vroclave, na festivale Pohoda v Trenčíne alebo festivale Sziget v Budapešti.

MOJŠE BAND
Michal PAĽKO – cimbal, spev, dychové nástroje
František KUBIŠ – akordeón, spev, bicie
Jakub STRAČINA – kontrabas, spev

//

Trvanie koncertu: 70 minút bez prestávky

Vstupenky: 10 €

Využite možnosť zakúpenia festivalovej permanentky: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Celý program festivalu Konvergencie: www.konvergencie.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.


EN
Sunday 10/09 / 20:30 / Mojše Band: Songs from Auschwitz-Birkenau / Klarisky Concert Hall

Music was integral to prisoners' lives in almost all Nazi-established concentration camps. As long as it was sung on command, it only brought suffering. But barbed wire barracks also produced music that helped overcome fear, bringing comfort, support, distraction, and even entertainment.

The dramaturgy of the concert "Songs from the Auschwitz-Birkenau" consists of selected compositions and songs arranged by Michal Paľko. In addition to the original prayer El male rachamim for the victims of the Holocaust, reconstructed according to the authentic song of survivor Zoltán Lenski, dance melodies from the repertoire of the Auschwitz-Birkenau concentration camp band will be performed. They will be complemented by compositions from the extensive collection of Alexander Kulisiewicz, created several years after the war and containing about 450 songs of prisoners that were memories of the most difficult moments in life in the camps.

MOJŠE BAND is an authentic band representing the Jewish music tradition of Central and Eastern Europe, which, with its innovative approach to music, has aroused the interest of a broad audience and music critics worldwide. The ensemble has performed on many prestigious venues, such as the Jewish Culture Festival in Krakow, KlezMORE in Vienna, Tachan HaRishon in Jerusalem, Simcha in Wrocław, Pohoda Festival in Trenčín or Sziget Festival in Budapest.

MOJŠE BAND
Michal PAĽKO – cimbalom, voice, wind instruments
František KUBIŠ – accordion, voice, percussions
Jakub STRAČINA – double bass, voice

//

Concert duration: 70 minutes

Tickets: 10 €

Get the Festival Pass: https://www.ticketportal.sk/event/KONVERGENCIE-2023-PERMANENTKA

Get to know the full festival programme: www.konvergencie.sk

For any update about programme please follow our websites: www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top