Detail info
Close

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou - Ozveny života a Štefan Štec

Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou - Ozveny života a Štefan Štec

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Festival viachlasného ľudového a chrámového spevu

Staroslovienčina je zjednocujúca základňa viacerých slovanských jazykov. Jej uplatnenie v literatúre, ale aj v cirkevných obradoch prispelo k vzácnemu uchovaniu myšlienkového aj hudobného posolstva minulých storočí. Vzájomné prelínanie sa, ovplyvňovanie a obohacovanie sa cirkevných spevov a ľudových piesní umožnilo vznik početných interpretačných, originálnych a miestnych hudobných „nárečí“ v rôznych obciach Slovenska. Majú sugestívne pôsobiace formy a zvláštnosti, vyznačujú sa hudobno-estetickými hodnotami. Všetky tieto vzácne výtvory ducha ľudu Slovenska pomaly zanikajú ústupom staroslovienčiny z cirkevných obradov. Táto skutočnosť podnietila vznik myšlienky vytvoriť festival, ktorý bude prispievať k uchovávaniu staroslovienčiny a zaujímavých tradičných hudobno-spevných štýlov obcí a regiónov Slovenska.

Zľavy:
dôchodcovia - 5€
deti 7 - 14r - 5€
deti do 6 r - Zdarma

SOBOTA

8.00h | CESTA ZA OZVENOU

peší výstup na Kráľovu hoľu

Miesto: od OcÚ TELGÁRT

9.00h | STRETNUTIE PRI PRAMENI HRONA

privítanie účastníkov festivalu

Miesto: PRAMEŇ HRONA

11.30h | OZVENY Z KRÁĽOVEJ HOLE

spoločné spievanie na Kráľovej holi

Miesto: KRÁĽOVA HOĽA

15.00h | SPEVY CHRÁMOV

prehliadka chrámových spevov

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT

19.00h | OZVENY ŽIVOTA

program speváckych skupín

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT

20.30h | ŠTEFAN ŠTEC a FAJTA

program výnimočného speváka ľudových piesní

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT 

Vstupné (OZVENY ŽIVOTA, ŠTEFAN ŠTEC): 8 € (dospelí), 5 € (deti, dôchodcovia), deti do 6 r. zdarma

21.30h | ŠKOLA TANCA A TANEČNÁ ZÁBAVA

hrá: Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca

Miesto: KULTÚRNY DOM TELGÁRT 

V programoch SPEVY CHRÁMOV, OZVENY ŽIVOTA a ŠTEFAN ŠTEC účinkujú: 

FSk Telgárt z Telgártu, Vernár z Vernára, Šumiačan zo Šumiaca, Mužská spevácka skupina Kráľova hoľa z Pohorelej, Mužská spevácka skupina Chlopi z Heľpy, FSk Vorodaj z Veľkého Lipníka, Jalinka z Oľšavice, Kojšovan z Kojšova, Sliačanka z Liptovských Sliačov, FS Biołodunajcanie z Białeho Dunajca (PL), Spevácky zbor Kredo-Viruju z Telgártu, Štefan Štec a Fajta

NEDEĽA

10.00h | SVÄTÁ LITURGIA

v staroslovienskom jazyku

Miesto: GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL, TELGÁRT

Na SVÄTEJ LITURGII spoluúčinkujú:

FSk Telgárt z Telgártu, Kojšovan z Kojšova

VÝSTAVY

TAJOMNÁ TVÁR JEŽIŠA KRISTA

Ikony z Albánska, Grécka, Rumunska a Ruska od 16. do 19. storočia - fotografická výstava.

Realizácia:  Spoločnosti HOUR, spol. s.r.o., Žilina, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Miesto: AREÁL KULTÚRNEHO DOMU TELGÁRT 

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Galéria

picture Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou - Ozveny života a Štefan Štec
picture Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou - Ozveny života a Štefan Štec
picture Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou - Ozveny života a Štefan Štec
Top