Detail info
Close

PARABOLA

46. Gitarový festival J. K. Mertza
PARABOLA

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Bratislavské gitarové kvarteto / Bratislava Guitar Quartet – Slovensko / Slovakia
Miloš Slobodník, Yorgos Nousis, Radka Krajčová, Martin Krajčo

(English description below)

Titul programu poukazuje na najnovšiu rovnomennú kompozíciu gréckeho skladateľa Yorgosa Nousisa, člena súboru, ktorá reaguje na zvukové možnosti gitarového kvarteta, definujúc jeho podstatu v rovnocennosti jednotlivých hlasov. Okrem toho popri autorských úpravách španielskej a francúzskej hudby 20. storočia zaznejú jedinečné skladby slovenských autorov Petra Breinera a Jozefa Kolkoviča, venované Bratislavskému gitarovému kvartetu v roku 2021.

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam slovenskej festivalovej scény a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. Jeho 46. ročník ponúka v Bratislave od 26. júna do 1. júla širokú paletu gitarových koncertov. Hostia zo 7 krajín sveta uvedú svoje jedinečné a pestré programy v Záhrade Domu Albrechtovcov, Koncertnej sieni Klarisky a Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2022.

VSTUPENKY:

Základné vstupné: 12€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 10€ (koncerty 27. – 30. 6.)
Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 8€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 6€ (koncerty 27. – 30. 6.), ZŤP 1€
PERMANENTKA na celý festival: 54€ / študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 34€

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu (v prípade permanentky 1 deň pred 1. koncertom festivalu). Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania..

Viac informácií nájdete na našej webstránke 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

***
The title of the programme refers to the latest eponymous composition of the Greek composer Yorgos Nousis, a member of the Quartet, which reflects the sound possibilities of the guitar quartet, defining its essence in the equality of the individual voices. In addition, next to author’s arrangements of 20th-century Spanish and French music, unique works by Slovak composers Peter Breiner and Jozef Kolkovič will sound, dedicated to Bratislava Guitar Quartet in 2021.

Guitar Festival of J. K. Mertz is one of the most important events of the Slovak festival scene and one of the oldest of its kind in the world. Its 46th edition offers a wide range of guitar concerts in Bratislava from 26 June to 1 July. Guests from 7 countries from all over the world will present their unique and varied programmes in the Garden of the Albrecht House, the Klarisky Concert Hall and the Hall of Mirrors of the Primate's Palace. The event is part of the Bratislava city festival Cultural Summer 2022.

TICKETS:

Basic admission: 12€ (concerts 26 June and 1 July) / 10€ (concerts 27 - 30 June)
Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), seniors over 65 8€ (concerts 26 June and 1 July) / 6€ (concerts 27 - 30 June), disabled 1€
SEASON TICKETS for the whole festival: 54€ / students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 34€

Tickets are available for pre-sale in the Ticketportal network in the form of a "hometicket". Presale ends 1 day before the concert (in case of season tickets 1 day before the 1st concert of the festival). Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

For more information please visit our website 

Change of programme and performers reserved!Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top