Rusínsky festival

Rusínsky festival

Dátum: 25. mája 2018 - 20. septembra 2020
Miesto: Amfiteáter Svidník, Amfiteáter Svidník

Vstupenky

25.-27.
Máj
2018

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Rusínsky festival
21.5. - 27.5.2018: 3-dňová permanentka
20.-26.
Máj
2019

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Rusínsky festival
20.5. - 26.5.2019: 3-dňová permanentka
14.-20.
Sep
2020

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Rusínsky festival
14.9 - 20.9.2020: 3-dňová permanentka

Popis podujatia

Popiska
Dátum a miesto konania/Date and place of event:
*14.9. - 20.9.2020, Amfiteáter Svidník*

*Cena/Price:* trojdňová permanentka
marec 6€
apríl 8€
máj - september 10€ (cena permanentky do 20.09.2020 vrátane)

*Popis/Description: *
Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:       
  

PIATOK 18.9. Orfeus-1. ročník hudobnej prehliadky autorskej Rusínskej hudby, Koňaboj(ČR), Hanka Servická, RuSnack's a ďalší,
SOBOTA 19.9. – PUĽS(PO), KRISTÍNA a ďalší,
NEDEĽA 20.9. – Domáce kolektívy, Žrebovanie permanentiek a odovzdávanie cien, Kollárovci a ďalší.

 *Viac info/More informations:*

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and ticketsforchildren -
na trojdňový program (piatok, sobota, nedeľa) majú voľný vstup:
- deti do 120 cm,
- ŤZP – S držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
- držitelia preukazu zlatej alebo diamantovej Janského plakety.

*Zmena programu vyhradená.*Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Zmeny a upozornenia

ZMENENÉ - Rusínsky festival - 25.5. - 31.5.2020 o 10:00 hod.

Predstavenie Rusínsky festival, ktoré sa malo konať dňa 25.5. - 31.5.2020 o 10:00 hod. v Amfiteáter Svidník, je ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 14.9. - 20.9. 2020 o 10:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 6.5.2020!
POZOR: Klienti, ktorí si vstupenky zakúpili na predajnom mieste Avion Shopping Park v Bratislave, Bory Mall v Bratislave alebo v OC MAX Prešov, ich môžu vrátiť výhradne na centrálu spoločnosti, a to poštou na adresu: Ticketportal SK, s. r. o. , P. O. Box 5, 810 08 Bratislava.

Vstupenky uhradené na predajnom mieste Benefitovou poukážkou je nutné najneskôr do 6.5.2020 doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do 6.5.2020 nasledujúcim spôsobom:
► pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Platba bude vrátená priamo na kartu, z ktorej bola hradená.
► pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay, ePlatby VÚB, ...) - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Zároveň prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.
► pri platbe Benefitovou poukážkou - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade úhrady doplatku je potrebné uviesť aj číslo účtu klienta. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Po vybavení žiadosti spoločnosť Benefit plus klientovi pripíše body na jeho konto.
► pri platbe Darčekovou poukážkou Ticketportal - mailom na reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF, a číslo účtu klienta, kam bude vrátená suma za Darčekovú poukážku Ticketportal. Pokiaľ boli vstupenky zaslané kuriérom je nutné ich doručiť na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.


Top