Detail info
Close

SONETTI E LAMENTI

46. Gitarový festival J. K. Mertza
SONETTI E LAMENTI

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Le nuove musiche - Slovensko / Slovakia

Jakub Mitrík - chitarrone; Slovensko / Slovakia
Hilda Gulyás - soprán / soprano; Slovensko / Slovakia
Štefan Bučko - recitácia / recitation; Slovensko / Slovakia
Margit Schultheiß - baroková harfa / baroque harp; Nemecko / Germany
Mateusz Kowalski - viola da gamba; Poľsko / Poland

(English description below)

Slovenský súbor Le nuove musiche, združujúci umelcov z Nemecka, Poľska a Slovenska, predstaví svoje debutové CD Sigismondo d’India: The Monodies, ktoré vyšlo v tomto roku vo vydavateľstve Hevhetia, obohatené o skladby z ich nového, práve pripravovaného projektu. Hudbu pozoruhodných barokových tvorcov doplní poézia slávnych literátov Petrarcu a Tassa v podaní fenomenálneho Štefana Bučka.

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam slovenskej festivalovej scény a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. Jeho 46. ročník ponúka v Bratislave od 26. júna do 1. júla širokú paletu gitarových koncertov. Hostia zo 7 krajín sveta uvedú svoje jedinečné a pestré programy v Záhrade Domu Albrechtovcov, Koncertnej sieni Klarisky a Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2022.

VSTUPENKY:

Základné vstupné: 12€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 10€ (koncerty 27. – 30. 6.)
Zľavnené vstupné: študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 8€ (koncerty 26. 6. a 1. 7.) / 6€ (koncerty 27. – 30. 6.), ZŤP 1€
PERMANENTKA na celý festival: 54€ / študenti (ISIC), učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 34€

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal vo forme „hometicket“. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu (v prípade permanentky 1 deň pred 1. koncertom festivalu). Ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania..

Viac informácií nájdete na našej webstránke

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

***

The Slovak ensemble Le nuove musiche, joining the artists from Germany, Poland and Slovakia, will present its debut CD album Sigismondo d’India: The Monodies, released by the Hevhetia label this year, enriched with the pieces from their fresh newly prepared project. Music of remarkable Baroque authors will be added by poetry of famous writers Petrarca and Tasso delivered by the phenomenal Štefan Bučko.

Guitar Festival of J. K. Mertz is one of the most important events of the Slovak festival scene and one of the oldest of its kind in the world. Its 46th edition offers a wide range of guitar concerts in Bratislava from 26 June to 1 July. Guests from 7 countries from all over the world will present their unique and varied programmes in the Garden of the Albrecht House, the Klarisky Concert Hall and the Hall of Mirrors of the Primate's Palace. The event is part of the Bratislava city festival Cultural Summer 2022.

TICKETS:

Basic admission: 12€ (concerts 26 June and 1 July) / 10€ (concerts 27 - 30 June)
Discounted admission: students (ISIC), teachers (ITIC), seniors over 65 8€ (concerts 26 June and 1 July) / 6€ (concerts 27 - 30 June), disabled 1€
SEASON TICKETS for the whole festival: 54€ / students (ISIC), teachers (ITIC), pensioners over 65 years 34€

Tickets are available for pre-sale in the Ticketportal network in the form of a "hometicket". Presale ends 1 day before the concert (in case of season tickets 1 day before the 1st concert of the festival). Additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

For more information please visit our website 

Change of programme and performers reserved!Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top