Detail info
Close

YAMANDU COSTA

48. GITAROVÝ FESTIVAL J. K. MERTZA
YAMANDU COSTA

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Koncert 6 – 30. 6. 2024 – YAMANDU COSTA

 

Gitarový festival J. K. Mertza patrí k významným podujatiam na slovenskej scéne festivalov klasickej hudby a je jedným z najstarších svojho druhu na svete. 48. ročník nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a úspechy zaznamenané v posledných rokoch. Bude hostiť umelcov z 8 krajín sveta – Brazílie, Španielska, Portugalska, Talianska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Okrem gitarových recitálov zaznejú v termíne od 23. do 30. júna programy komornej hudby, gitara v kombinácii so sláčikovým kvartetom, spevom, či bandoneónom. Koncerty sa konajú v najkrajších koncertných priestoroch historického centra mesta akými sú Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Dom Albrechtovcov a nový očarujúci koncertný priestor PONTON priamo na hladine Dunaja.

Podujatie je súčasťou bratislavského mestského festivalu Kultúrne leto 2024.

 

Jedinečný gitarista, ojedinelý program i mimoriadny priestor charakterizujú koncert, ktorý bude vyvrcholením festivalového týždňa. Yamandu Costa predstavuje to najlepšie, čo brazílska hudba dnes ponúka a podľa odbornej kritiky je umelcom, ktorý „akoby ani nebol z tejto planéty“. Jeho hra je súznením virtuozity, mimoriadnej energie, tradičných brazílskych folklórnych foriem i vplyvov súčasného džezu. V očarujúcom priestore Pontonu, s výhľadom na historické mesto priamo z rieky Dunaj to bude v nedeľu 30. júna o 20:00 jeho prvé vystúpenie na Slovensku.

 

Koncert sa koná s finančnou podporou Veľvyslanectva Brazílie a pod záštitou Inštitútu Guimarãesa Rosu v Bratislave.

 

VSTUPENKY:

 

Základné vstupné: 20€

 

Zľavnené vstupné:

15€ študenti (ISIC), učitelia (ITIC) a dôchodcovia nad 65 rokov / 3€ ZŤP a deti do 12 rokov (max. 2 deti v sprievode 1 dospelého)

Na tento koncert NEPLATIA zvýhodnené PERMANENTKY.

 

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti Ticketportal. Predpredaj končí 1 deň pred konaním koncertu, ďalšie vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred koncertom na mieste konania.

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 

Viac informácií: www.jkmertz.com

Sledujte nás na Facebooku (www.facebook.com/mertzguitarfestival) a Instagrame (www.instagram.com/mertzguitarfestival).

 

***ENGLISH***

 

Guitar festival of J. K. Mertz is one of the most important events on the Slovak classical music festival scene and one of the oldest of its kind in the world. The 48th edition builds on a long tradition and the successes recorded in recent years. It will host artists from 8 countries - Brazil, Spain, Portugal, Italy, Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia. In addition to guitar recitals, chamber music programmes, guitar in combination with string quartet, voice, flute and bandoneon will be performed from 23 to 30 June. The concerts will take place in the most beautiful concert venues of the historic city centre, such as the Hall of Mirrors of the Primate's Palace, the Klarisky (Church) Concert Hall, the Albrecht House and the charming new concert space PONTON right on the surface of the Danube.

The event is part of the Bratislava city festival Culture Summer 2024.

 

A unique guitarist, a unique program and an extraordinary venue characterize the concert, which will be the highlight of the festival week. Yamandu Costa represents the best of what Brazilian music offers today and, according to professional critics, is an artist who "seems not even to be from this planet". His playing is a confluence of virtuosity, extraordinary energy, traditional Brazilian folkloric forms and contemporary jazz influences. In the enchanting venue of the Ponton, overlooking the historic city directly from the Danube River, this will be his first performance in Slovakia on Sunday 30 June at 8 pm.

The concert is held with the financial support of the Embassy of Brazil and under the auspices of the Guimarães Rosa Institute in Bratislava.

 

TICKETS:

 

Basic admission: 20€

 

Discounted admission:

15€ students (ISIC), teachers (ITIC) and seniors over 65 / 3€ disabled and children up to 12 years (max. 2 childrem accompanied by 1 adult)

Discounted SEASON TICKETS are NOT VALID for this concert.

 

Tickets are available for pre-sale in the Ticketportal Network. Pre-sale ends 1 day before the concert, additional tickets will be available for purchase 1 hour before the concert at the venue.

 

Change of programme and performers reserved!

 

More information: www.jkmertz.com

Follow us on Facebook (www.facebook.com/mertzguitarfestival) and Instagram (www.instagram.com/mertzguitarfestival).

 

 


Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top