CheckTicket - Webová aplikácia na overovanie vstupeniek predávaných v sieti Ticketportal.

CheckTicket - Aplikácia na overovanie vstupeniek predávaných v sieti Ticketportal.

Aplikácia CheckTicket slúži pre zmluvných partnerov Ticketportalu (organizátorov) na kontrolu vstupeniek pri vstupe na hudobné, kultúrne a športové podujatia. Aplikácia je aktuálne dostupná pre webovú platformu a pre platformu operačných systémov Android (smartfóny a tablety, ktoré majú operačný systém Android).Mobilná verzia aplikácie CheckTicket:Mobilnú aplikáciu CheckTicket môžete jednoducho stiahnuť z Google Play kliknutím na tento obrázok:

Stiahnutie je možné taktiež prostredníctvom QR kódu. Pre skenovanie QR kódu je nutné mať vo svojom mobilnom telefóne nainštalovanú čítačku QR kódov.

Postup pre získanie aplikácie pomocou QR kódu pre OS Android: Čítačkou naskenujte náš QR kód (napr. Barcode Scanner).
Otvorte zobrazený odkaz (je nutné pripojenie k internetu).
Zvoľte Obchod Play a potvrďte inštaláciu.

Požiadavky aplikácie:
 - pri načítavaní nastavení musí byť aplikácia pripojená na internet
 - pri samotnom overovaní aplikácia nemusí byť pripojená na internet avšak v prípade overovania na viac ako 2 zariadeniach súčasne je pripojenie na internet silne odporúčané, nakoľko synchronizácia aplikácii na jednotlivých zariadeniach prebieha cez internet
- nastavenie dátumu a času imobilného zariadenia, na ktorom bude aplikácia používaná, musí byť správne (t.j. dátum a čas na zariadení musí zodpovedať aktuálnemu reálnemu času v danom časovom pásme)


Ako aplikácia funguje (vo verzii 1):
1) do aplikácie sa cez funkciu Načítať nastavenia načíta QR kód s nastaveniami:

Generovanie QR kódu sa robí externe pracovníkmi Ticketportalu. Tento kód dostane organizátor do mailu a následne ho posúva obsluhe, ktorá má aplikáciu nainštalovanú na svojom mobilnom zariadení. Načítanie QR kódu je možné aj z displeja iného mobilného zariadenia, prípadne z displeja obrazovky počítača. Po načítaní QR kódu s nastaveniami sa do aplikácie stiahnu všetky potrebné informácie a miesta (kódy miest), ktoré patria overovaným predstaveniam.

Pri načítaní QR kódu musí mať aplikácia prístup na internet, v opačnom prípade sa nastavenia nestiahnu!
Poznámka: Tlačidlo skenera slúži na spustenie skenera pre overovanie. V prípade, že do aplikácie ešte neboli načítané žiadne nastavenia a miesta a používateľ klikol na tlačidlo Skenera, tak každý načítaný kód aplikácia vyhodnotí ako neznámy.


2) Po načítaní QR kódu sa stiahnu nastavenia a miesta pre overované predstavenia. Tento proces sťahovania a ukladania nastavení a miest je popísaný obrazovkami:

3) Keď aplikácia uloží potrebné nastavenia a stiahne miesta, spustí sa automaticky skener a  vypíše sa oznam, že aplikácia je pripravená overovať vstupenky

4) Pri načítavaní kódov je potrebné umiestniť kód do vyznačeného výrezu tak, aby bol celý vo výreze a zároveň aby červená čiara prechádzala naprieč kódom:

Tip: načítavanie kódu je rýchlejšie, ak pri načítavaní kódu používateľ pomaly odďaľuje zariadenie od načítavaného kódu (keď sa postupne zmenšuje).


Príklady nesprávneho načítavania kódu:

5) Oznamy aplikácie pre jednotlivé vyhodnotenia overenia:

      5.1) lístok je v poriadku:
          5.1.1) overenie pri pripojení aplikácie na internet
            5.1.1.1) pri nastavení NEautomatického prechodu -
POZOR! Po načítaní aplikácia lístok len overí ale nezaznamená jeho prechod! Pre zaznamenanie prechodu je potrebné aby obsluha potvrdila prechod kliknutím na tlačidlo Pustiť dnu!
POZNÁMKA: Po stlačení tlačidla Pokračovať obsluha prechod NEpotvrdí a zobrazí sa opäť obrazovka skenera.

            5.1.1.2) pri nastavení automatického prechodu (obrazovka je viditeľná počas doby 3 sekúnd. Poznámka: Odpočítavanie času je možné zrušiť stlačením tlačidla Pokračovať. V tomto prípade je prechod zaznamenaný, keďže aplikácia pracuje v móde automatického vstupu)

         5.1.2) overenie bez pripojenia aplikácie na internet
            5.1.2.1) pri nastavení NEautomatického prechodu -
POZOR! Po načítaní aplikácia lístok len overí ale nezaznamená jeho prechod! Pre zaznamenanie prechodu je potrebné, aby obsluha potvrdila prechod kliknutím na tlačidlo Pustiť dnu!
POZNÁMKA: Po stlačení tlačidla Pokračovať obsluha prechod NEpotvrdí a zobrazí sa opäť obrazovka skenera.

            5.1.2.2) pri nastavení automatického prechodu (obrazovka je viditeľná počas doby 3 sekúnd. Poznámka: Odpočítavanie času je možné zrušiť stlačením tlačidla Pokračovať. V tomto prípade je prechod zaznamenaný, keďže aplikácia pracuje v móde automatického vstupu)

      5.2) lístok je už vo vnútri - POZOR! V prípade, že sa jedná o odchod z podujatia, obsluha MUSÍ potvrdiť odchod tlačidlom Pustiť von! V opačnom prípade by bol daný kód pri opätovnom overení vyhodnotený ako stále vo vnútri! Ak sa nejedná o odchod z podujatia ale o pokus o dvojitý vstup, kedy daný lístok je už vnútri, obsluha tlačidlom NEpustiť dnu zamietne výstup a držiteľa kódu/lístku, ktorý je už ale vo vnútri, môže riešiť mimo vchodu na podujatie.
POZNÁMKA: Tlačidlo Pokračovať má v tomto prípade rovnaký význam ako tlačidlo NEpustiť dnu.

         5.2.1) overenie pri pripojení aplikácie na internet

         5.2.2) overenie bez pripojenia aplikácie na internet

      5.3) kód je neznámy, alebo vstup na podujatie ešte nie je možný (predstavenie nemá nastavené v systéme Ticketportal, že sa overuje alebo aktuálny dátum a čas nespadá do rozmedzia dátum overovania od až dátum overovania do pre dané predstavenie). Aplikácia vypíše aj čas odkedy dokedy je možný vstup na podujatie. Poznámka: Do obrazovky skenera sa obsluha vráti kliknutím na tlačidlo Pokračovať.
         5.3.1) overenie aj pri pripojení, aj bez pripojenia aplikácie na internet

      5.4) lístok patrí do inej zóny, ako je zóna, ktorú overuje daná aplikácia. Poznámka: do obrazovky skenera sa obsluha vráti kliknutím na tlačidlo Pokračovať.
         5.4.1) overenie pri pripojení aplikácie na internet

         5.4.2) overenie bez pripojenia aplikácie na internet

      5.5) lístok nie je platný (načítaný barkód je pre lístok už neaktuálny, alebo tento lístok bol stornovaný). Poznámka: do obrazovky skenera sa obsluha vráti kliknutím na tlačidlo Pokračovať.
         5.5.1) overenie pri pripojení aplikácie na internet

         5.5.2) overenie bez pripojenia aplikácie na internet

      5.6) neznámy kód(načítaný barkód je neznámy). Poznámka: do obrazovky skenera sa obsluha vráti kliknutím na tlačidlo Pokračovať.
         5.6.1) overenie aj pri pripojení, aj bez pripojenia aplikácie na internet

Top