Majstrovstvá sveta W5 v kickboxingu

„Crossroad of times – Na križovatke čias“

1.éra: PRAVEK
Hlavná myšlienka: prežitie, prekonanie strachu, vývoj a posun vpred Človek zručný sa nepoddal nepriaznivým podmienkam a prešiel dlhým a úspešným vývojom, na konci ktorého stojí najdokonalejší druh – človek rozumný. Na začiatku svojej existencie sa musel brániť voči prírode, no naučil sa využívať ju vo svoj prospech. Postupne ovládol oheň, prispôsobil sa meniacim sa životným podmienkam a vyťažil z nich pre seba to najlepšie. Nielenže prežil, ale vďaka tvrdej práci a sile svojej vôle sa stal šampiónom.

2.éra: STAROVEK
Hlavný myšlienka: stať sa víťazom Významné osobnosti, ktoré ovplyvnili chod dejín tohto historického obdobia sú Kleopatra, Spartakus, Pytagoras, Cézar, Aristoteles, Platón, Hypokrates, Diagoras, Alexander Veľký. Súboj bol najznámejší druh športu v Starovekom Grécku. Dôkazom prestíže tohto športu bol aj ten fakt, že zúčastniť sa súboja mal možnosť iba človek, ktorý bol slobodne narodený, nebol barbarom ani otrokom. Pred tým však musel záujemca absolvovať mesačný kurz na výdrž a to na vlastné náklady. Taktiež boli súboje toho obdobia najdisciplinovanejším druhom športu: športovec mal za úlohu poskytnúť dôkaz, že počas 10 mesiacov poctivo trénoval. Najväčším príkladom hrdinu doby bol rodák z Rhodosu – Diagoras. Hneď na začiatku svojej kariéry už ako 18-ročný mladý muž navštevoval rôzne mestá a zúčastňoval sa súbojov, aby preslávil svoju rodnú vlasť. Bol naozajstným hrdinom pre verejnosť, nakoľko nikdy neporušil pravidlo čestného vedenia súboja. Kleopatra sa preslávila svojou vynaliezavosťou v politike. Vybrala si cestu šampióna a nebála sa využívať všetky ponúknuté možnosti, nakoľko sa nikdy nechcela zmieriť s druhým najdôležitejším postom v krajine. Život gladiátora Spartaka je legendou. Už počas svojho pôsobenia v gladiátorskej škole sa preslávil ako šampón arény. Nikdy sa nezmieril s osudom otroka, preto sa aj on rozhodol vybrať si cestu šampióna. Bol synom chudobného pastiera, nevzdelaný a bez zázemia. Ale napriek všetkému dokázal vytvoriť a viesť desaťtisícovú armádu, ktorá rímskym légiám uštedrila množstvo porážok. A to všetko len na základe vlastných skúsenosti z arény, odhodlania a vlastného neskrotného ducha. Aristoteles – bol najvplyvnejší grécky filozof. Bol to prvý mysliteľ, ktorý vytvoril komplexný systém filozofie, ktorý v sebe zahŕňal všetky oblasti ľudského vývoja. Jeho názory mali veľký vplyv na následný vývoj ľudského myslenia. Vybral si cestu šampióna pretože sa nebál vyjadriť svoje myšlienky a nemal žiadne predsudky. Tu máme dôkaz, že človek nemusí byť športovcom, aby dosiahol úspech. Aristoteles zastával názor, že šport harmonicky rozvíja telo človeka. „Život si vyžaduje pohyb“ – vravel filozof. Mnohí zo starogréckym mysliteľov sa zúčastňovali olympíjskych hier. Pytagoras bol šampiónom v súbojoch päsťami. Platón bol víťazom v súbojoch v pankratonovom bojovom umení. „Pre proporcionalitu krásy a zdravia nie je dôležité iba vzdelanie v oblasti vedy a umenia, ale tiež aktívny šport a gymnastika“ – písal Platón. Úspech príde iba v prípade, ak je tu spojenie mysle, sily, vôle a ducha.

3.éra: STREDOVEK
Hlavná myšlienka: ochraňuj svoju česť Osobnosti, ktoré ovplyvnili danú dobu: Leonardo da Vinci, Krištof Kolumbus, Jana z Arku. Len máloktorá z historických postáv ktorejkoľvek epochy reprezentuje ideu šampióna tak, ako Leonardo da Vinci. Maliar, sochár, architekt, prírodovedec, spisovateľ, vynálezca a konštruktér – tento renesančný človek spája v sebe všetky tieto schopnosti. Leonardova myseľ bola slobodná, tvorivá a nepoznala obmedzenia. Videl za hranice bežného človeka a práve táto schopnosť z neho urobila jednu z najvýznamnejších osobností svetových dejín. Krištof Kolumbus - syn janovského tkáča. Námornícke skúsenosti získal ako 25-ročný. Študoval kartografiu. Vybral si cestu šampióna, na čo poukazuje skutočnosť, že na tú dobu mal veľmi odvážny plán, a to nájsť námornú cestu do Indie západným smerom. Absolvoval 4 výpravy. Bol oslavovaný a nikdy sa nedozvedel, že objavil americký kontinent. Bol vymenovaný za miestodržiteľa novoobjavených území a bola mu udelená hodnosť admirála (titul „don“). Na objavených ostrovoch však nebol dostatok zlata ani korenia. Preto bol v tom istom roku Kolumbus obvinený z neúspechu a zbavený funkcií. Tento človek, napriek tomu, že vo svojej dobe bol nakoniec opovrhnutý sa zapísal naveky do dejín ako objaviteľ Ameriky pre Európu. Jedným z najväčších symbolov Francúzska je hrdinka Jana z Arku. Rozhodla sa postaviť na čelo francúzskej armády v storočnej vojne, aby bola nakoniec upálená ako kacírka. Je zosobnením odvahy, viery a silného presvedčenia. Vo svojich šestnástich rokoch inšpirovaná hlasmi svätých a vierou v Boha dokázala veci, o ktorých si netrúfli snívať ani najväčší generáli jej doby. Nevedela pritom čítať ani písať.

4. éra: NOVOVEK
Hlavná myšlienka: stať sa najlepším Osobnosti, ktoré ovplyvnili dané obdobie: Napoleon Bonaparte, Ludwig van Beethoven, Coco Chanel, Alexander Puškin, Thomas Edison, Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska, Michail Lomonosov. Napoleón Bonaparte bol generálom, cisárom, ale predovšetkým vynikajúcim stratégom. Je dôkazom toho, že prekážkou v ceste šampióna rozhodne nie sú fyzické možnosti jednotlivca. Bol to veľký muž malého vzrastu. Jeho inovatívna bojová taktika znamenala veľký prínos do vojenskej histórie. Sebavedomý vojvodca si počas svojho života vždy vyberal cestu šampióna a držal citátu: “Ak chceš cieľ, musíš sa každý deň k nemu postupne približovať“. K šampiónom novoveku rozhodne patril aj velikán hudby, jeden z najvýznamnejších skladateľov všetkých čias - Ludwig van Beethoven. Napriek ťažkému detstvu, nestratil záujem o hudbu. Tvoril vo všetkých na tu dobu existujúcich žánroch vrátane opery, hudby dramatických inscenácií, zborovej práce. Jedny z najvýznamnejších diel sú považované inštrumentálne skladby: klavír, husle a violončelo sonáty, koncerty pre klavír, husle, kvartet, predohry, symfónie. Beethoven mal významný vplyv na symfóniu XIX a XX storočia. Najväčšie diela svojej kariéry zložil po tom, ako definitívne ohluchol. Jeho výrok: „Človek sa odlišuje tým, že dokáže zdolávať tie najťažšie prekážky“ je nesporným dôkazom toho, že si vo svojom živote vybral cestu šampióna. Obdobie devätnásteho a začiatku dvadsiateho storočia je bohaté na príklady neoblomnosti ducha a snahy presadzovať svoju myšlienku navzdory tlaku spoločnosti. Medzi osobnosti, ktorým sa to jednoznačne darilo, patrili aj spisovatelia Jane Austinová, Alexander Puškin, vynálezcovia a vedci Thomas Edison a Albert Einstein, Marie Curie Sklodowska. Významná osobnosť nielen ruských, ale aj svetových dejín - prírodovedec, filozof, chemik, spisovateľ, jazykovedec a maliar Michail Lomonosov, bol zakladateľom súčastného ruského spisovného jazyka. Len obrovská túžba po poznaní mu pomáhala prežiť ťažké časy, keď si musel vystačiť s tromi kopejkami na deň, ktoré dostával ako štipendium, a znášať posmešky oveľa mladších spolužiakov. Napriek sťaženým podmienkam sa prejavil ako mimoriadne bystrý študent. Zaujímal sa doslova o všetko. Na základe jeho projektu, vytvoreného podľa vzoru západných univerzít, vzniká Moskovská univerzita. Život a pôsobenie Michaila Lomonosova je dôkazom toho, že tento všestranne nadaný génius si vždy vyberal cestu šampióna. „Mám neutíchajúcu snahu zdolávať všetky prekážky“ – vravel Lomonosov. Svojmu národu zanechal nielen obrovské množstvo objavov, ale najmä možnosť získavať vzdelanie bez ohľadu na spoločenský pôvod. História však pozná len málo takých všestranne nadaných géniov, akým bol Rus Michail Vasilievič Lomonosov. Albert Einstein - je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Po sformulovaní všeobecnej teórie relativity sa stal známym na celom svete. Dostal Nobelovu cenu za prínos pre rozvoj teoretickej fyziky, ako aj za fyzikálne objavy. Prednášal po celom svete, dostal čestné doktoráty najpoprednejších svetových univerzít (vrátane Princetoneskej) a stal sa členom mnohých Akadémií vied. „ Všetko je veľmi jednoduché. Všetci si myslia, že je to nemožné, až pokiaľ sa nenájde jeden odvážny, ktorý s tým nesúhlasí "- vravel Einstein. Alexandr Sergejevič Puškin - bol jedným z najväčších ruských romantických básnikov a prozaikov. Už ako dieťa mal rád knihy a zaujímal sa o literatúru. O tom, že sa nebál vyjadriť svoje myšlienky a mal silný charakter svedčí aj skutočnosť, že bol z Petrohradu vypovedaný pre svoje satirické básne. Napriek tomu však pokračoval vo svojej tvorbe. Napísal veľa básní so sociálnymi motívmi, poviedok, poém a románov. Bol zakladateľom modernej ruskej prózy a jednoznačne jeden z najväčších básnikov akých kedy ruská zem zrodila. „Učte sa sebaovládaniu. Nie každý vás pochopí tak, ako ja. Neskúsenosť privádza k nešťastiu“ – vravel šampión svojho obdobia.

5. éra: SÚČASNOSŤ
Hlavná myšlienka: robiť to čo miluješ, vyjadriť sa, nasledovať svoje srdce Predstavitelia tohto historického obdobia sú: Steve Jobs, Henry Ford, Bruce Lee. Steve Jobs - je jeden z najväčších technických vizionárov súčasnosti a zároveň spoluzakladateľom Apple Inc. Je príkladom mimoriadnej pracovitosti a snahy ovplyvniť svoj osud v maximálnej možnej miere. Nechcel nič menšie ako zmeniť svet. Pred tridsiatimi rokmi bol svet počítačov svetom niekoľkých nadšencov. Málokto by vtedy veril, že obrovské stroje, ktoré zaberali celé veľké miestnosti, budú o niekoľko rokov zaberať nepatrné miesto na pracovných stoloch. Steve Jobs si to vedel predstaviť. Bol úspešný v tom, že zmenil pohľad ľudí na moderné technológie. Svojim správaním motivoval ľudí k tomu, aby dokázali nemožné. Z Applu za krátky čas vybudoval impérium so ziskmi desiatok miliárd dolárov. Zastával názor, že kľúčom k úspechu a poznávacím znamením každého šampióna je predovšetkým tvrdá práca. “Chcete stráviť zvyšok svojho života tým, že budete predávať minerálku, alebo by ste radšej chceli zmeniť svet?“ – vravel Steve Jobs. Akčný herec a umelec bojových umení Bruce Lee je nielen nezabudnuteľnou hviezdou filmového plátna, ale aj dokonalým príkladom toho, čo sa môže stať, keď sa človek neuspokojí s malými cieľmi a nasleduje svoje srdce. Účinkoval vo filmoch už od detstva a celkovo bol obsadený do 36 filmov. O jeho živote bolo natočených okolo 30 filmov po celom svete. Je známy ako najvplyvnejšia osobnosť bojových umení 20. storočia. Počas svojho života sa neustále zdokonaľoval a veľa trénoval. Snažil sa vnášať do už existujúcich štýlov bojového umenia prvky niečoho nového. Veľkú pozornosť venoval správnej životospráve a cvičeniu v posilňovni. Svoje telo vyvinul do dokonalosti. Neskôr vyšla jeho publikácia tréningových metód, ktorá zožala veľký úspech. „Do čerta s okolnosťami. Ja vytváram príležitosti“ - vravel. Bruce Lee je dobrým príkladom toho, čo môže človek dosiahnuť, keď si vytvorí svoj cieľ a počúva svoje srdce. Vďaka príkladu Bruce Lee mnohí chlapci a dievčatá si začali veriť a začali aktívne športovať. Prišiel do USA ako obyčajný čínsky chlapec zo 100 dolármi vo vačku, a o niekoľko rokov sa pred ním skláňal celý Hollywood. Bola to osobnosť s neuveriteľnou energiou a silným charakterom. Ukázal celému svetu, že každý človek je schopný byť silnejším, múdrejším, váženejším. „Za každých čias bol koniec šampióna rovnaký, ako koniec obyčajného človeka. Každý z nich zomrel, a spomienka na nich sa pomaly vytrácala z ľudskej pamäti. No kým sme nažive, musíme pochopiť samých seba a vyjadriť sa“ – vravel Bruce Lee. Nasledujúci predstaviteľ daného obdobia je skvelým príkladom, ako sa z obyčajného človeka stal jeden z najbohatších ľudí vo svete. Keby priekopník automobilizmu Henry Ford nedisponoval obrovskou vnútornou silou a odhodlaním, nebol by vybudoval najznámejší automobilový koncern sveta. Svoj sen vyrábať lacné a dostupné autá pre všetkých uskutočnil až po prekonaní množstva prekážok, vrátane nesúhlasu vlastnej rodiny, chýbajúcej finančnej podpore a neochote verejnosti prijímať nové neznáme technológie. Stále viac času a síl venoval vývoju strojov, ktorým patrila budúcnosť – benzínovým motorom. Často vravel: „Ak máš odhodlanie, dokážeš spraviť všetko, čo si zaumieniš“.

Vstupenky na Majstrovstvá sveta W5 v kickboxingu TU!

Top