KONCERT ARTMUSICORCHESTRA A JÁNA SUCHÁŇA

KONCERT ARTMUSICORCHESTRA A JÁNA SUCHÁŇA

Dátum/Date: 07.12.2014 o 16.00 h.
Miesto konania/Place of event: Rímsko katolícky kostol Chynorany
Popis/Description:
Koncert Artmusicorchestra a Jána Sucháňa VENI DOMINE - PRÍĎ PANE
Zoskupenie zanietených hudobníkov rôznych profesií, študentov stredných a vysokých škôl, amatérskych, ale i profesionálnych muzikantov.

Aj taká môže byť charakteristika Art Music Orchestra z Červeníka.

Orchester umelecky vedie Mgr. art. Marek Bielik, pedagóg Konzervatória v Bratislave a člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

V orchestri hosťujú viacerí speváci z oblasti populárnej i vážnej hudby, čím zároveň zvyšujú úroveň interpretácie členov orchestra. Rôznorodá žánrová variabilita a kreativita vedenia orchestra umožnila vytvoriť počas šiestich rokov existencie telesa širokú škálu samostatných programových titulov.

Ján Sucháň je známy svojimi mnohoročnými vystúpeniami v médiách - rádiu Twist, neskôr v rádiu Viva, v súčasnosti v rádiu Viva - Metropol a Slovenský rozhlas, a na vystúpeniach na verejnosti v rôznych projektoch, kde sa ozýva jeho hlas už vyše 20 rokov. Je autorom 14. kníh a 3 CD , v tomto roku mu vychádza pätnásta kniha.

Tvorivá spolupráca Art Music Orchestra s kňazom Jánom Sucháňom vyústila aj do hudobno - slovného projektu VENI DOMINE - PRÍIĎ PANE s podtitulom Od Adventu po Tri Krále.

Čisté prelínanie hudby a slova sa pokúsi vtiahnuť poslucháča hlbšie do podstaty, do vnútra seba samého.
Vstupné/Entry: 9,00 EUR / voľné sedenie
Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy

Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma.
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie KONCERT ARTMUSICORCHESTRA A JÁNA SUCHÁŇA

Top