ELECTRIC AREA FESTIVAL

ELECTRIC AREA FESTIVAL

Dátum/Date: 22.11.2014 o 22.00 h.
Miesto konania/Place of event: Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, Viedeň (Rakúsko)
Popis/Description:
Electric Area Festival je najlepší indoor festival vo Viedni.
Event kde Vás okrem nadupaného Line-Up-u čaká
magická atmosféra, umelecké vystúpenia, artisti, kostýmy, a masky...
Nechaj sa vtiahnuť elektrizujúcou atmosférou, ktorá Ťa pohltí...
Official event :
https://www.facebook.com/events/938466566180361/?fref=ts
LINE UP:
BINGO PLAYERS
DADA LIFE
QUINTINO
JUSTIN PRIME
SIDNEY SAMSON
Vstupné/Entry:
NORMAL :
29,00 EUR
V.I.P. 99,00 EUR
(neobmedzené alko, nealko; sedenie, lepší výhľad, vip servis a obsluha,
all you can drink, vip section)

Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie ELECTRIC AREA FESTIVAL

Top