Filmový večer s Milom Kráľom

Filmový večer s Milom Kráľom

Dátum/Date: 11.04.2015 o 19:00 h.
Miesto konania/Place of event: Bar Museum, Malá Hora 2, Martin

Popis/Description:

Filmový večer s Milom Kráľom

Niekde inokedy, niekde inde, s niekym iným
hudba, scenár, réžia: M.Kráľ
hrajú: Ela Lehotská, Milo Kráľ, Janko Lehotský, Rosa Pokorná.
dĺžka: 15 minút

Pevné linky
hudba: M.Kráľ scenár, réžia: Maxim Melnyk
hrajú: Ela Lehostká, Milo Kráľ, Ondro Koval a další...
dĺžka: 17 minút

Koncert
hudba,scenár réžia: M. Kráľ
hrajú: Dano Heriban, Marek Geisberg, Ondro Koval, Iveta Pagáčová a další...
dĺžka: 25 minút

Vstupné/Entry: 3,00 EUR  / voľné sedenie

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Filmový večer s Milom Kráľom
Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma.

Top