DO (it) YOURSELF!

DO (it) YOURSELF!

Dátum/Date: 7. - 9. august 2015
Miesto konania/Place of event: Areál vodného mlyna - Kolárovo (Okres Komárno)
Začiatok/Start: 7.8.2015 o 12:00
Koniec/End: 9.8.2015 o 24:00


Popis/Description:

DO (it) YOURSELF!


Hudobný festival/music festival
3 dní pozitívnej vibrácie/3 days of positive vibrations

Vstupné/Entry:
Permanentka: 20 € (platí na všetky 3 dni)
Jednodňový: 8 € (platí na jeden vybraný deň)

Zľavy pre deti, študentov, dôchodcov, zťp: deti do 13 rokov ZADARMO

Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma.
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie DO (it) YOURSELF!

Top